Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 quận 12


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 12
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 12/TTr-UBND-TC ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2007 (từ ngày 16 tháng 6 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007); Báo cáo thẩm tra số 06/BC-KTXH ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận về việc thẩm tra điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 (từ ngày 16 tháng 6 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007) và các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 như sau:

I. Thu ngân sách địa phương: tổng thu ngân sách địa phương theo dự toán đã duyệt là 216,967 tỷ đồng được điều chỉnh thành 226,204 tỷ đồng, tăng 9,237 tỷ đồng. Trong đó:

a) Ngân sách quận: từ 190,704 tỷ đồng theo dự toán đã duyệt được điều chỉnh thành 199,040 tỷ đồng, tăng 8,336 tỷ đồng từ các nguồn:

- Thu bổ sung từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung cho y tế: 2,855 tỷ đồng.

- Thu từ nguồn dự phòng ngân sách quận: 1,947 tỷ đồng.

- Thu từ nguồn tăng thu năm 2007: 1,225 tỷ đồng.

- Thu nguồn kết dư từ ngân sách năm 2006 chuyển sang: 2,309 tỷ đồng.

b) Ngân sách phường: từ 26,263 tỷ đồng theo dự toán đã duyệt được điều chỉnh thành 27,164 tỷ đồng, tăng 0,901 tỷ đồng, cụ thể:

+ Giảm thu dự phòng ngân sách quận là (-1,947) tỷ đồng.

+ Tăng thu từ kết dư ngân sách quận năm 2006 là 0,565 tỷ đồng.

+ Tăng thu từ nguồn kết dư ngân sách phường năm 2006 là 0,420 tỷ đồng.

+ Tăng thu từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung là 1,9 tỷ đồng.

+ Tăng thu từ nguồn tăng thu năm 2006 ngân sách phường là 0,435 tỷ đồng.

+ Điều chỉnh dự toán 6 tháng là (-0,472) tỷ đồng.

II. Chi ngân sách địa phương: tổng chi ngân sách địa phương theo dự toán được duyệt 216,967 tỷ đồng được điều chỉnh 226,204 tỷ đồng, tăng 9,237 tỷ đồng. Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: từ 190,704 tỷ đồng theo dự toán được duyệt được điều chỉnh 199,040 tỷ đồng, tăng 8,336 tỷ đồng để chi thường xuyên cho các đơn vị. cụ thể:

+ Giảm chi nguồn dự phòng ngân sách quận là 1,947 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 là 2,309 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung cho y tế là 2,855 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn tăng thu ngân sách quận là 1,225 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: từ 26,263 tỷ đồng theo dự toán được duyệt được điều chỉnh 27,164 tỷ đồng, tăng 0,901 tỷ đồng để chi thường xuyên, cụ thể:

+ Giảm chi dự phòng ngân sách quận là (-1,947) tỷ đồng.

+ Tăng chi từ kết dư ngân sách quận năm 2006 là 0,565 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn kết dư ngân sách phường năm 2006 là 0,420 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung là 1,9 tỷ đồng.

+ Tăng chi từ nguồn tăng thu năm 2006 ngân sách phường là 0,435 tỷ đồng.

+ Điều chỉnh dự toán 6 tháng là (-0,472) tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm quản lý theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 15, thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 quận 12
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chúm
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực16/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 quận 12

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 quận 12

            • 09/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực