Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí học tập học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ, thuộc hộ gia đình chính sách đang học đại học, cao đẳng chính quy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trừ đối tượng đã được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học).

Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách đang học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp chính quy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ

- Sinh viên đang học đại học, cao đẳng bằng 60% mức lương cơ sở.

- Học sinh đang học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp bằng 45% mức lương cơ sở.

2. Thời gian được hưởng hỗ trợ: 10 tháng/năm/sinh viên, học sinh.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Chi từ ngân sách thành phố được bố trí trong dự toán hàng năm.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm có báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối năm.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí học tập học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí học tập học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí học tập học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí học tập học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cần Thơ

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực