Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính


HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐTP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

1. Điểm b khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại có nội dung giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này”.

2. Điểm b khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trường hợp đối tượng khởi kiện ghi trong đơn không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì Toà án giải thích cho người khởi kiện biết để người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện về đối tượng khởi kiện trong thời hạn được hướng dẫn tại điểm a khoản này”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.

2. Đối với trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức đã có đơn khởi kiện vụ án hành chính đúng thời hiệu theo quy định tại Điều 104 của Luật tố tụng hành chính nhưng Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án với lý do quyết định giải quyết khiếu nại không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính mà trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp tục có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì đề nghị phản ánh về Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban tư pháp của Quốc hội
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 2 bản (để đăng Công báo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TAND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh;
- Các Thẩm phán và các đơn vị TANDTC;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu: VT (TANDTC, Viện KHXX).

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐTP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2015/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực01/03/2015
Ngày công báo20/02/2015
Số công báoTừ số 263 đến số 264
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐTP

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2015/NQ-HĐTP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
       Người kýTrương Hòa Bình
       Ngày ban hành15/01/2015
       Ngày hiệu lực01/03/2015
       Ngày công báo20/02/2015
       Số công báoTừ số 263 đến số 264
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hành chính

         • 15/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/02/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực