Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ GIÁ VÉ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 2A CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

(Ngày 09/4/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Luật Đường st năm 2017;

Căn c Luật Thủ đô năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông; Báo cáo thm tra số 11/BC-HĐND ngày 03/4/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Áp dụng mức chi hỗ trợ giá vé từ ngân sách Thành phố đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với các đối tượng: học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi.

3. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Điều 2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố:

(1) Tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương án xây dựng giá vé và về chủ trương hỗ trợ của Thành phố; công khai quy trình, thủ tục hỗ trợ để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

(3) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung, vận tải hành khách đường sắt đô thị nói riêng.

(4) Trên cơ sở thực hiện quy định hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải đưng sắt đô thị năm 2019, tổ chức đánh giá hiệu quả của chính sách này báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019.

2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/4/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác
đại biểu thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban Đ
ng TU, VP TU;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND,
UBND quận, huyện, thị xã;
- C
ng Giao tiếp điện t TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Trang thông tin điện tử của HĐND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành09/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ giá vé tuyến đường đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Nội