Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Báo cáo thẩm tra của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực đạt được của các năm trước, việc thực hiện kế hoạch năm 2019 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được kết quả khá tích cực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 7,09%; tổng thu ngân sách ước đạt 7.180 tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Công tác đối ngoại có nhiều kết quả nổi bật; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư được quan tâm; các công trình, dự án trọng điểm được chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên. Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được tăng cường chỉ đạo. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đạt được những kết quả trên do sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của UBND tỉnh cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết nhất trí, đổi mới, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 còn một số khó khăn, hạn chế: Tăng trưởng GRDP chưa đạt như kỳ vọng; tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm chưa đạt tiến độ; số trẻ em bị đuối nước còn nhiều; tai nạn lao động, ma túy học đường; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, di dịch cư tự do, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bào thai,... tại địa bàn vùng miền Tây vẫn còn xảy ra.

Điều 2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhất là Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 tháng cuối năm 2019, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần còn thấp của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trọng tâm trong các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư... Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

- Thu hút và đẩy mạnh đầu tư các dự án sử dụng vốn trong và ngoài nước. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai thực hiện. Tăng cường rà soát, kiểm tra đôn đốc, xử lý nghiêm dự án sử dụng đất chậm tiến độ, không triển khai. Nắm tình hình tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh tiến độ thi công, thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án ODA; phấn đấu giải ngân các nguồn vốn đạt cao trong 3 quý đầu năm. Kiểm soát chặt chẽ phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát huy tối đa công suất các nhà máy chế biến đang hoạt động như bia, sữa, thủy điện, gỗ MDF, xi măng, tôn... Đẩy nhanh tiến độ các dự án Khu công nghiệp VSIP, Hemaraj, Hoàng Mai, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, phát triển điện lực, đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hoàn thành xây dựng và duy tu, đồng thời vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi theo kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và tình hình biến đổi khí hậu. Chủ động công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, quan tâm chính sách bảo vệ rừng. Thực hiện di dời người dân khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao; nâng cấp hệ thống điện lưới, nước sinh hoạt ở thôn bản, vùng sâu vùng xa. Quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; giám sát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, đô thị; quy hoạch sử dụng đất... Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số quy hoạch của tỉnh như: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò; Quy hoạch xây dựng các khu chức năng dọc hai bên đường N5-Hòa Sơn;...

- Tiếp tục duy trì đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng; đồng thời giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện, nhất là những vi phạm lớn, được dư luận xã hội quan tâm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân; sớm hoàn thành việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các công ty nông, lâm trường. Tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, xử lý tài sản trên đất, quản lý khai thác khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng gắn với tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường và quản lý vận hành các khu xử lý chất thải.

3. Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; đôn đốc quyết liệt thu nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế, tiền thuê đất; hạn chế phát sinh tăng nợ đọng thuế trong 6 tháng cuối năm 2019. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; gian lận thương mại; gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Chú trọng phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu...

- Kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên. Dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; cung ứng kịp thời, đủ nguồn giải ngân các dự án, vốn đối ứng các công trình trọng điểm.

4. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội tương ứng với phát triển kinh tế

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân, trong đó chú trọng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao ở khu dân cư; duy trì, nâng cao các thiết chế văn hóa khi sáp nhập xã, phường, thị trấn và khối, xóm, bản; nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và thi đấu các giải thể thao thành tích cao.

- Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, phục vụ tốt cho năm học mới 2019-2020, nhất là vùng miền núi, vùng khó khăn; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; tiếp tục phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông trung học. Tích cực chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong đó tập trung thẩm định lại và tiếp tục nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục nề nếp, kỷ cương, lành mạnh, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông... Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có phẩm chất, năng lực tương ứng với nhiệm vụ đổi mới. Quan tâm giáo dục thể chất trong nhà trường; xử lý các vấn đề bức xúc mà dư luận, Nhân dân quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình sữa học đường.

- Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, phát triển y tế ở cơ sở, nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến huyện để nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Nhân rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký khám chữa bệnh, quy trình khám bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, bếp ăn trường học, bệnh viện. Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về các loại bảo hiểm xã hội, đôn đốc thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng hoàn thiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động lao động làm việc tại nước ngoài về nước đúng hạn và lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước. Tăng cường công tác đào tạo nghề. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền kỹ năng sống cho trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích; tích cực, chủ động phòng tránh tình trạng đuối nước trẻ em; can thiệp và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống tệ nạn xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đôn đốc thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và đồng bộ dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính, kiện toàn các chức danh, tạo sự thống nhất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ cuối năm. Thực hiện thận trọng, đúng quy trình việc sáp nhập khối, xóm, bản; sáp nhập các xã, phường, thị trấn. Rà soát, sắp xếp lại các Ban chỉ đạo, phối hợp liên ngành.

- Kịp thời xây dựng các dự thảo nghị quyết (sửa đổi, bổ sung, thay thế) từ kết quả rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh tính đến ngày 31/12/2018 để trình HĐND tỉnh ban hành.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành chính”, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thành lập và tổ chức vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử,... Nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Chú trọng xây dựng văn hóa công sở.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Nghệ An với bạn bè quốc tế. Chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế. Tích cực vận động thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Thực hiện tốt các nội dung, thỏa thuận hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước.

6. Đảm bảo quốc phòng địa phương, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại

- Duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi lên ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, không để phát sinh phức tạp. Đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; giữ vững an ninh biên giới, miền núi, dân tộc; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội lớn trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê. Chỉ đạo đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường, nhất là sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

- Tăng cường truyền thông và an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở khi chuyển đổi công năng.

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của Nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện, khiếu nại đông người.

- Tiếp tục tổ chức tốt đối thoại người đứng đầu chính quyền cơ sở với người dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết căn bản những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở. Sau đối thoại phải giải quyết triệt để các vấn đề Nhân dân quan tâm.

7. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội

- Chú trọng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là các vấn đề mà dư luận quan tâm; tạo niềm tin, đồng thuận và hình ảnh tích cực về Nghệ An. Đấu tranh phản bác thông tin xấu, thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, nhất là thông tin trên mạng xã hội.

- Tập trung cao hơn nữa cho công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, xây dựng các mô hình phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; tiếp thu lấy ý kiến của Nhân dân trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng để sắp xếp, tinh giản bộ máy một cách hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở và làm tốt công tác giám sát, phản biện, tăng cường đối thoại với Nhân dân.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Nghệ An

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực