Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU NĂM 2019 CÁC CHỈ TIÊU TỶ LỆ DÂN SỐ THUỘC DIỆN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám (bất thường) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

1. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 90%.

2. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 90%.

3. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 0,69%.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Tám (bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- B
TT. Ủy ban MTTQ VN tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- L
ưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2019 bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau

            • 02/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực