Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ: Ngoại giao - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Xét Tờ trình số 1066/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 04/BC-PC ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông, với những nội dung sau:

1. Đồng ý thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Ngoại vụ thực hiện theo đúng Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ: Ngoại giao - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 06 tháng 5 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2010
Ngày hiệu lực16/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ Đăk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành06/05/2010
        Ngày hiệu lực16/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ Đăk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2010 thành lập Sở Ngoại vụ Đăk Nông

            • 06/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực