Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 01/8/2016 đến 03/8/2016)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét các báo cáo của UBND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; các báo cáo giải trình, bổ sung của UBND Thành phố; ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình.

HĐND Thành phố nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2016, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2016, trọng tâm là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút các nguồn lực cho phát triển, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô: Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai thực hiện các cam kết, các chương trình, kế hoạch của Thành phố. Các cấp, các ngành tập trung triển khai cụ thể hóa thành kế hoạch, đề án, dự án thực hiện: 08 chương trình của Thành ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch điều phối vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016 và các năm tiếp theo; Kế hoạch phát triển Du lịch giai đoạn 2016- 2020; Các cam kết, biên bản hợp tác của Thành phố với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam với các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế về cải thiện môi trường kinh doanh, an sinh xã hội, đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực an sinh xã hội, môi trường, y tế chất lượng cao, an toàn thực phẩm,... tại Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trên cơ sở các luật mới ban hành, chủ động rà soát và điều chỉnh, bổ sung các quy định của Thành phố cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả: Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công; Quy định một số nội dung quản lý đối với các dự án đầu tư ngoài đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy định liên thông thủ tục hành chính tại một điểm...

2. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 18/4/2016, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung rà soát giảm mạnh thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị vườn ươm doanh nghiệp với FPT, đại sứ quán Israel và Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh nói chung và tập trung vào những ngành, lĩnh vực có tỷ trọng đóng góp lớn. Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp; đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng nội địa. Triển khai tích cực các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Tập trung thúc đẩy hoạt động xuất khẩu: các mặt hàng có ưu thế, đa dạng hóa thị trường, tập trung vào thị trường tiềm năng.

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông; tu bổ đê điều, các công trình thủy lợi, phòng chống lụt, bão, úng mùa mưa; các đề án, dự án, chương trình: sản xuất lúa hàng hóa; chăn nuôi tập trung; phát triển nuôi trồng thủy sản; sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh. Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Hoàn thành chỉ tiêu 22 xã nông thôn mới. Chú trọng đến hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thực chất gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn. Tổ chức đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa cung cấp nước sạch, đầu tư chợ trên địa bàn Thành phố.

Có kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện nhanh thoái vốn những doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được phê duyệt.

3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách. Tập trung rà soát tình hình thực hiện toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án ODA, FDI. Quan tâm chỉ đạo đầu tư các công trình bức xúc dân sinh như xử lý rác, cấp nước mùa hè, thoát nước mùa mưa...

4. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập, hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các huyện, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, làm tốt công tác quản lý theo quy hoạch. Ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trường học, công trình y tế, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, công viên cây xanh... Quan tâm, kêu gọi đầu tư theo quy hoạch hệ thống các nhà vệ sinh công cộng, các bến, bãi đỗ xe công cộng.

Tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”, trọng tâm là các vấn đề về hạ tầng, cây xanh, công viên, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, quảng cáo,... Triển khai Đề án trồng mới một triệu cây xanh. Tăng tầng cây xanh kết hợp tầng cây hoa tạo cảnh quan, điểm nhấn đô thị từng tuyến đường, tuyến phố, khu vực, khu vui chơi. Trồng các chủng loại cây (bóng mát, cây cảnh, cây hoa...) trên các dải phân cách, các vườn hoa nằm trên các trục đường chính đô thị, các tuyến đường mới, trường học, công sở,... Thiết kế bổ sung cây xanh tạo cảnh quan đẹp, đồng bộ các tuyến Nhật Tân - Nội Bài, đường Thanh Niên, vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm. Vận hành mô hình một đầu mối quản lý, duy tu, duy trì hệ thống công viên, vườn hoa, thảm cỏ và trồng cây xanh. Đảm bảo công tác chiếu sáng công cộng hoạt động ổn định; thực hiện kế hoạch thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm giải quyết ùn tắc giao thông. Phê duyệt các đồ án: Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng. Ban hành quy định về đường sắt đô thị và phân công, phân cấp trong việc tiếp nhận vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa của người tham gia giao thông và xử lý nghiêm các vi phạm.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đảm bảo an toàn trong hoạt động xây dựng. Tập trung giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, không để phát sinh các công trình “siêu mỏng, siêu méo”. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư; sớm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải tạo các chung cư cũ.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tuyến nước mặt sông Đà số 2, các thủ tục liên quan đến Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng. Kiểm tra tình hình cung cấp nước sạch của các công ty cấp nước, đảm bảo kế hoạch cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch và nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng nhà chuyên dùng; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, xử lý các vi phạm về khai thác cát và sử dụng đất trái phép. Xử lý kiên quyết các dự án vi phạm quản lý đất đai. Rà soát để chỉ đạo sớm thực hiện dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Rà soát, điều chỉnh các điểm tập kết rác, hoàn thiện quy trình, định, mức, đơn giá công tác duy trì vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác thải theo hướng tăng cường cơ giới hóa. Chú trọng các giải pháp đảm bảo vệ sinh tại các khu công cộng, các tuyến đường, tuyến phố, các công trình xây dựng,... Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường; quản lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, xử lý nghiêm vi phạm các cơ sở gây ô nhiễm.

5. Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới. Hoàn thành công nhận thêm 75 trường đạt chuẩn, công nhận lại cho 175 trường; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 56,3%. Tiếp tục thực hiện các đề án về dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn đến năm 2020, huy động mọi nguồn lực, quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó có các trường giáo dục chất lượng cao.

Triển khai chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ mang thương hiệu Thủ đô Hà Nội bằng công nghệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch bệnh; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ thức ăn đường phố; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng thực phẩm tại các chợ, siêu thị; đẩy mạnh thanh, kiểm tra dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới nhân dân về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Hoàn thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Bệnh viện Xanh pôn. Tổ chức thành công triển lãm quốc tế về y tế công nghệ cao. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và hiệu quả các chương trình y tế, mô hình bác sỹ gia đình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội giai đoạn II; Bệnh viện tim Hà Nội tại quận Tây Hồ.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án về phát triển thị trường lao động, hoạt động sàn giao dịch việc làm, thực hiện chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn thiết thực, hiệu quả gắn với tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề. Kiểm tra công tác đào tạo của các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề; thực hiện sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện. Triển khai và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016. Chú trọng công tác giảm nghèo tại các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách với các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các Chương trình về bảo vệ trẻ em; công tác phòng chống mại dâm; cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoàn thiện Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Hoàn thành và triển khai Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Rà soát cơ sở vật chất luyện tập, thi đấu để đầu tư phục vụ Seagames 31. Củng cố và phát triển thể thao đỉnh cao vững chắc, có chọn lọc, cải thiện thành tích ở các kỳ ASIAD, SEA Games và một số môn thể thao cơ bản như điền kinh, wushu,...

Nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin trên hệ thống báo điện tử, mạng xã hội. Thực hiện theo lộ trình đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

6. Tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế trên địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm về ma túy; chú trọng an ninh nông thôn, ứng phó kịp thời mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; huy động kiểm tra, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các đơn vị thường trực, tổ chức các khóa đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở, khu dân cư thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ và có biện pháp xử lý mạnh các điểm vi phạm. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng mở rộng và đa dạng hóa thị trường nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại. Thực hiện tốt các nội dung, dự án hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức tốt Hội nghị điều phối phát triển vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và lân cận.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức với nhân dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế. Thực hiện cải cách hành chính gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND Thành phố và UBND cấp huyện sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời đảm bảo hoạt động thông suốt, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. Rà soát các nội dung liên quan đến Luật Thủ đô để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc); một việc - một đầu mối xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Khẩn trương xây dựng đề án đào tạo cán bộ nguồn chất lượng cao của Thành phố. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Chính quyền điện tử, thực hiện chấm điểm bình xét cơ quan hành chính nhà nước phục vụ nhân dân.

Triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân. Quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khắc phục những tồn tại kéo dài, những vấn đề bức xúc nảy sinh. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra trên địa bàn Thành phố về việc thu hồi tiền, tài sản, xử lý trách nhiệm sau thanh tra.

8. Tích cực thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành chủ động tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát những vấn đề trọng tâm để thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế, chính sách, sự điều hành của Thành phố, của cấp mình, đơn vị mình. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý dứt điểm những nội dung báo chí phản ánh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi về các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp góp phần tạo đồng thuận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Điều 2. Tán thành những nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành ngân sách Thành phố các tháng cuối năm 2016 do UBND Thành phố báo cáo và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác chống thất thu ngân sách, tập trung nhiệm vụ thu đối với các khoản thu đạt thấp so với dự toán năm, nhất là các khoản thu có tỷ trọng lớn trong dự toán thu; chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tiếp thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách, giảm dần nợ cũ; thực hiện công khai danh sách những doanh nghiệp nợ thuế theo quy định; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời theo quy định hiện hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tập trung, phối hợp tốt giữa các cơ quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thành phố và Bộ Tài chính cùng với rà soát lại mức thuế khoán đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng tối thiểu 14-16% so với số thực hiện thu năm 2015.

2. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực; đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản tạm ứng trong đầu tư và chỉ đạo công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng thời gian quy định. Thực hiện rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để điều chỉnh, tập trung vốn cho các dự án cấp bách, hoàn thành trong năm 2016, các chương trình công tác lớn của Thành ủy, HĐND Thành phố. Các địa phương giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản; các cấp, các ngành phải kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh nợ mới. Thực hiện rà soát, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các khoản chi trợ giá, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ bình ổn giá; dành nguồn cho đầu tư phát triển. Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư một số công trình kéo dài, chậm tiến độ để có giải pháp xử lý phù hợp, nhất là các công trình sử dụng vốn ODA. Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ; các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện. Sớm xây dựng phương án khoán sử dụng xe công theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Tăng cường quản lý đối với hoạt động của các quỹ có nguồn gốc ngân sách của Thành phố. Báo cáo kết quả, hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố với HĐND Thành phố tại kỳ hợp cuối năm 2016.

Trường hợp dự kiến thu không đạt dự toán, các cấp thực hiện tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn; đồng thời chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương kết hợp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc dãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách. Đối với số thu tiền sử dụng đất nếu giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương cũng bị giảm thu tổng thể thì thực hiện cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện của các công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

3. Triển khai thực hiện Luật NSNN năm 2015; Xây dựng dự toán năm 2017, đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố Hà Nội cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 đảm bảo chất lượng. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung phải đảm bảo tính kịp thời trong phục vụ công tác.

Điều 3. Bãi bỏ quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô quy định tại Điều 1 Danh mục các khoản phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

HĐND Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 01/8/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy, VP Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP, Công báo TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí của TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 01/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
       Ngày ban hành01/08/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/NQ-HĐND nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách Hà Nội 2016

         • 01/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực