Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách năm 2003 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2003/NQ-HĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DẨN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8

(Họp từ ngày 9/01/2003 đến 11/1/2003)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/5/1998;

Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2002 và dự toán ngân sách năm 2003, thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2003 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 802.150 triệu đồng

Trong đó:

Thu nn sách Nhà nước trên địa bàn: 282.000 triệu đồng

- Thu nội bộ kinh tế trong tỉnh: 167.000 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 115.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 802.150 triệu đồng

Trong đó:

a. Chi phát triển kinh tế: 199.800 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 164.500 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế: 33.300 triệu đồng

b) Chi tiêu dùng thường xuyên: 529.270 triệu đồng

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 8.670 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 284.670 triệu đồng

- Chi sự nghiệp y tế: 51.000 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính: 57.000 triệu đồng

II. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện cụ thể nhm đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ thu, chi theo dự toán ngân sách năm 2003.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 1999 - 2004 thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 11/1/2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội
- Chính phủ
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Lưu VT, Tổ chuyên viên HĐ

T/M HĐND TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Sỹ Tiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2003
Ngày hiệu lực11/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Sỹ Tiếu
        Ngày ban hành11/01/2003
        Ngày hiệu lực11/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND phê duyệt dự toán ngân sách địa phương Thái Bình

            • 11/01/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực