Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010 TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN VÀO NĂM 2010 TỈNH AN GIANG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 ( BẤT THƯỜNG
)
(NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/9/2005 của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

 Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”, trong đó cần nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung sau:

 1. Cần có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng là người chưa có việc làm, thu nhập thấp không ổn định, học sinh, người già từ 60 tuổi trở lên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, biên giới có khó khăn. Họ rất cần sự chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế nhưng không có khả năng tham gia.

 2. Về lộ trình thực hiện Đề án, năm 2006, cần tập trung thực hiện bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên.

 3. Cải tiến và hoàn thiện các cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cấp cứu và điều trị ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường giám sát nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, tạo được sức thu hút, làm cho mọi người dân thấy được lợi ích trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

 4. Cần thực hiện thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ và khám bảo hiểm y tế tại phòng mạch tư như một số tỉnh đã làm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Đề án và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong những kì họp cuối năm.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kì họp thứ 6 (bất thường) thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2006
Ngày hiệu lực01/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành22/03/2006
        Ngày hiệu lực01/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Đề án Phát triển bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm toàn dân An Giang