Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006


TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠKHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006; Báo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do UBND huyện trình:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 9.500 (triệu đồng)

- Phần TW, tỉnh thu trên địa bàn: 130 (triệu đồng)

- Phần huyện thu: 9.370 (triệu đồng)

* Tổng thu ngân sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Thu bổ sung NS cấp trên: 25.091 (triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn: 374 (triệu đồng)

- Thu tại địa phương: 9.370 (triệu đồng)

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách: 3.100 (triệu đồng)

+ Thu thông qua ngân sách: 6.270 (triệu đồng)

2. Tổng chi ngân Sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó

- Chi đầu tư phát triển: 8.880 (triệu đồng)

- Chi từ nguồn thu để lại: 500 (triệu đồng)

- Chi từ quỹ dự phòng: 602 (triệu đồng)

- Chi thường xuyên: 24.853 (triệu đồng)

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.725 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp giáo dục: 11.973 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp y tế, Chữ thập đỏ: 1.672(triệu đồng)

- Chi sự nghiệp VHTT-TT: 235 (triệu đồng)

- Chi sự nghiệp TDTT: 59 (triệu đồng)

- Chi đảm bảo xã hội: 199 (triệu đồng)

- Chi quản lý hành chính: 7.942 (triệu đồng)

- Chi an ninh quốc phòng: 828 (triệu đồng)

- Chi khác: 220 (triệu đồng)

Điều 2: Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do UBND huyện trình:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 9.500 (triệu đồng)

- Phần TW, tỉnh thu trên địa bàn: 130 (triệu đồng)

- Phần huyện thu: 9.370 (triệu đồng)

* Tổng thu ngân sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Thu bổ sung NS cấp trên: 25.091 (triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn: 374 (triệu đồng)

- Thu tại địa phương: 9.370 (triệu đồng)

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách: 3.100 (triệu đồng)

+ Thu thông qua ngân sách: 6.270 (triệu đồng)

2. Tổng chi ngân Sách huyện: 34.835 (triệu đồng)

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển 8.880 (triệu đồng)

- Chi từ nguồn thu để lại: 500 (triệu đồng)

- Chi từ quỹ dự phòng: 602 (triệu đồng)

- Chi thường xuyên: 24.853 (triệu đồng)

Điều 3: Giao cho UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các xã, các phòng ban trực thuộc huyện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4: Giao cho Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện triển khai tức cực, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2006

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Châu Dích

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực20/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 02/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýChâu Dích
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực20/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006

            • 13/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực