Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 02/2007/NQ-HĐNDThủ Đức, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán thu chi ngân sách năm 2007;
Sau khi xem xét, Báo cáo số 140/BC-UBND-TCKH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và Tờ trình số 28/TTr-UBND-TCKH ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ghi nhận báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 của quận như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

Thu ngân sách Nhà nước là 178.790 triệu đồng, đạt 59% chỉ tiêu dự toán thu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 59% chỉ tiêu dự toán thu thành phố giao.

Trong đó thu ngân sách địa phương cụ thể như sau:

- Thu ngân sách quận là 127.895 triệu đồng, đạt 69% dự toán thành phố giao đầu năm (không gồm thu tạm ứng từ ngân sách thành phố là 25.272 triệu đồng cho các chương trình mục tiêu của thành phố).

- Thu ngân sách phường là 25.402 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2007 là 109.626 triệu đồng, đạt 55% dự toán năm 2007 thành phố giao, nếu trừ phần ghi chi viện phí, học phí 1.358 triệu đồng, đạt 54% dự toán năm 2007.

Điều 2.

Phê duyệt dự toán thu chi ngân sách quận và bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

Thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh là: 145.000 triệu đồng và chỉ tiêu phấn đấu là 180.000 triệu đồng (không kể phần thu phạt an toàn giao thông, phần  thu của Cục Thuế thành phố) bằng 48% so với dự toán thu ngân sách năm 2007 và bằng 105% so với thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2007, trong đó:

- Thu ngân sách quận tối thiểu là 99.940 triệu đồng (trong đó chi đầu tư tối thiểu 30.000 triệu đồng).

- Thu ngân sách phường là 20.490 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

Dự toán chi ngân sách quận là: 109.470 triệu đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố phân cấp tối thiểu là 30.000 triệu đồng) bằng 110% dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2007.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng cuối năm 2007 được bố trí vào những nội dung như sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.950 triệu đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật: bổ sung dự toán 450 triệu đồng, trong đó Trung tâm Văn hóa 250 triệu đồng và Nhà Thiếu nhi 200 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: bổ sung dự toán 200 triệu đồng.

- Chi quản lý Nhà nước: bổ sung dự toán 250 triệu đồng.

- Chi khối Đảng - đoàn thể: bổ sung dự toán 1.100 triệu đồng, trong đó khối Đảng 400 triệu đồng và khối Đoàn thể 700 triệu đồng.

- Chi an ninh - quốc phòng: bổ sung dự toán 1.500 triệu đồng, trong đó Công an 800 triệu đồng, Quân sự 700 triệu đồng.

Điều 3.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận tiến hành giao dự toán bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 cho các Phòng, ban, đơn vị có liên quan. Giao Ủy ban nhân dân quận điều hành quản lý thực hiện thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.                                                                          

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Lê Hữu Thành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hữu Thành
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự toán bổ sung ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2007

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực