Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu năm 2007 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu 2007 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Chương trình mục tiêu năm 2007 và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các huyện, thị xã giai đoạn 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 20/6/2007; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-KTNS ngày 02/7/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chương trình mục tiêu năm 2007 như sau:

1. Kế hoạch vốn giao đầu năm 2007

 

a) Vốn đầu tư XDCB:

 559.758 triệu đồng

b) Vốn các CTMT Quốc gia, mục tiêu khác:

 91.480 triệu đồng

2. Kế hoạch điều chỉnh bổ sung năm 2007

 

a) Vốn đầu tư XDCB:

 300.440 triệu đồng

b) Vốn các CTMT Quốc gia, mục tiêu khác:

 25.673 triệu đồng

3. Kế hoạch vốn năm 2007 sau khi điều chỉnh

 

a) Vốn đầu tư XDCB:

 860.198 triệu đồng

b) Vốn các CTMT Quốc gia, mục tiêu khác:

 117.153 triệu đồng

(Danh mục chi tiết kế hoạch bổ sung kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu 2007 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu 2007 Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu 2007 Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản mục tiêu 2007 Bình Phước

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực