Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2008 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 459/TTr-TTHĐND ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 10 về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10 năm 2008 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 10 giám sát các nội dung sau đây tại các kỳ họp:

1. Tổ chức thực hiện chương trình nhà ở kết hợp với việc hoàn chỉnh hệ thống giao thông đô thị (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2008).

2. Kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2008).

Điều 2. Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận tổ chức giám sát các nội dung sau và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận:

1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng; về thu - chi ngân sách năm 2008.

2. Giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10.

3. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri.

4. Giám sát việc thực hiện pháp luật trong điều tra, xét xử và thi hành án, thực hiện chế độ giam giữ của Công an quận 10.

5. Giám sát quản lý của Ủy ban nhân dân quận 10 và các ban - ngành trong lĩnh vực quản lý đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Điều 3. Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quền hạn theo quy định của pháp luật; Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2008.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức được giám sát có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Điều 5. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 10.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 15 ngày 16 tháng 01 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2008
Ngày hiệu lực23/01/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2008 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2008 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành16/01/2008
        Ngày hiệu lực23/01/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2008 quận 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát năm 2008 quận 10

            • 16/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực