Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 do tỉnh An Giang ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 10 đến ngày 11/7/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước tỉnh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008 và nhất trí khẳng định:

1. Sáu tháng qua, tuy gặp nhiều khó khăn do lạm phát, giá cả tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực vượt bậc của các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành và đặc biệt là của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết phấn đấu, khai thác tốt các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. Kết quả phát triển đạt được qua 6 tháng rất khả quan, GDP đạt mức tăng trưởng 13,05% (tăng cao nhất so cùng kỳ nhiều năm qua), kim ngạch xuất khẩu tăng trên 33%, thu ngân sách tăng 26%, thu hút đầu tư tiếp tục tăng mạnh; các lễ hội lớn đều được tổ chức thành công với hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại cao; lĩnh vực văn hoá - xã hội và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đảm bảo an toàn giao thông đã có chuyển biến rất tích cực; quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tỉnh bạn Campuchia giáp biên giới tiếp tục phát triển tốt; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn - xã hội trong nội địa và khu vực biên giới đều được đảm bảo...

Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp cùng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn trong 6 tháng cuối năm để góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế tỉnh nhà vẫn còn phải đối phó với nhiều khó khăn, hạn chế như: kinh tế tuy tăng trưởng khá nhưng chưa thật sự bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển chung của tỉnh, đặc biệt là những diễn biến phức tạp, khó lường của lạm phát, giá cả, thiên tai, dịch bệnh, sự thay đổi của các chính sách kinh tế vĩ mô do thực hiện kiềm chế lạm phát, kiềm chế tăng giá...Thủy sản tuy phát triển và có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế của tỉnh nhưng chưa bền vững, giá cá nguyên liệu thiếu ổn định, giảm dưới giá thành trong thời gian dài, trong khi giá các loại nguyên liệu đầu vào ngày càng tăng làm cho người nuôi gặp khó khăn, thua lỗ. Công trình giao thông, thủy lợi chậm được đầu tư ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và gây bức xúc trong dân; giá cả tăng cao tác động lớn đến đời sống đại bộ phận nhân dân lao động, hộ nghèo và người làm công ăn lương; tình trạng khiếu nại kéo dài, đông người, khiếu nại của đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề cơ bản như sau:

a) Tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong chỉ đạo, điều hành cần phải khơi dậy nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân mới có thể đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008. Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho sáu tháng cuối năm là phải tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự - an toàn xã hội.

b) Tập trung thực hiện kế hoạch kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh:

- Lĩnh vực nông nghiệp: Mở rộng tối đa diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác tốt lợi thế về giá, thị trường và tăng nguồn cung góp phần ổn định giá lương thực; tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn, thắng lợi sản xuất vụ hè thu và vụ 3; triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2008, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là trong tình hình bão, lũ, thiên tai khó lường; chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất và giải quyết việc làm mùa nước nổi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để tạo điều kiện cho thủy sản phát triển theo quy hoạch, kế hoạch, tăng trưởng bền vững; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và công nghiệp chế biến.

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Thực hiện nghiêm kế hoạch cắt giảm các dự án đầu tư chưa thật sự cần thiết. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ giải ngân, hoàn thành các công trình cấp thiết, phục vụ phát triển, đặc biệt là các công trình phát triển hệ thống giao thông, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, du lịch; các công trình hướng đến kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất khẩu, du lịch và tiêu dùng trong nước.

- Lĩnh vực dịch vụ: Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ và xuất khẩu hàng hoá; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ, siêu thị để sớm đưa vào hoạt động; tập trung khai thác, phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên giới.

- Lĩnh vực tài chính: Tiếp tục tập trung công tác quản lý và thu thuế, phấn đấu thu vượt dự toán cả năm trên 5% để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và trả nợ vay; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiết kiệm 10% từ chi thường xuyên để góp phần kiềm chế lạm phát; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân và doanh nghiệp thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch năm 2008; bố trí, sử dụng phù hợp, hiệu quả quỹ đất của nhà nước; tăng cường quảng bá, kêu gọi đầu tư để thu hút đầu tư toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất – kinh doanh.

c. Tiếp tục tạo sự chuyển biến các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Sớm triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích để đẩy mạnh phát triển xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

- Triển khai kế hoạch sinh hoạt, đào tạo, bồi dưỡng hè cho học sinh và giáo viên; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2008-2009, trong đó chú trọng tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ học của học sinh các cấp trong năm học mới.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ kỷ niệm lớn và lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Tôn trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo mang tính giáo dục, vui chơi giải trí, quảng bá, tiếp thị.

- Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và xoá đói giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn để góp phần giúp các hộ vượt qua khó khăn do giá cả tăng cao, đảm bảo an sinh xã hội.

- Tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tả, cúm A H5N1, HIV/AIDS... Quan tâm hơn nữa công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát và bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên và học sinh vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn đã được Chính phủ ban hành.

d. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự - an toàn xã hội:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; rà soát, cải cách các thủ tục hành chính tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp về an toàn giao thông theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa, lũ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong mùa nước nổi. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, hội. Tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các tỉnh bạn giáp biên (Campuchia).

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm đảm bảo ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2008.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, điều hành, chỉ đạo các ngành, các cấp, tăng cường trách nhiệm phối hợp trong hành động để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tăng cường tuyên truyền giám sát, đôn đốc các ngành, các cấp và vận động nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 12 kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, sản xuất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2008.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2008 An Giang