Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2007; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008; TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-KT-XH ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007; chấp thuận nội dung điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008; ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 như sau:

I. PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:                        458.616.824.737 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                     296.847.818.152 đồng

Bao gồm:

- Các khoản thu được hưởng 100%:                   67.206.943.715 đồng

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%):             67.772.604.557 đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                  67.905.823.350 đồng

- Thu kết dư ngân sách năm trước:                     40.642.188.506 đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 2.762.582.940 đồng

- Các khoản ghi thu:                                           50.557.675.084 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                     233.172.517.729 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007:        63.675.300.423 đồng

II. CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008:

- Tổng thu ngân sách địa phương:                       208,930 tỷ đồng (số cũ: 165,541 tỷ đồng)

- Tổng chi ngân sách địa phương:                       208,930 tỷ đồng (số cũ: 165,541 tỷ đồng)

III. GHI NHẬN TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

- Ước tổng thu ngân sách nhà nước :                 311,763 tỷ đồng, đạt 67,60% kế hoạch.

- Ước tổng thu ngân sách địa phương:                110,518 tỷ đồng, đạt 52,90% kế hoạch.

- Ước tổng chi ngân sách địa phương:                112,249 tỷ đồng, đạt 53,73% kế hoạch.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận cân đối điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 đạt hiệu quả; tăng cường quản lý kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng quy định. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách năm 2008 theo kế hoạch được giao. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

Thường trực, hai Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Thọ
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quyết toán ngân sách năm 2007; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực