Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC RÀ SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH LẠI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 3979/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 154/BCTT-KTNS ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3979/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008.

Điều chỉnh giảm vốn của 390 dự án, với số vốn là 519,146 tỷ đồng, giảm 5,7% so với kế hoạch đã giao. Bao gồm:

1. Đình hoãn khởi công các dự án chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, xây dựng hội trường, nhà bảo tàng, nhà văn hóa đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 nhưng chưa khởi công: 275 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã giao là 240,262 tỷ đồng (đính kèm biểu số 1).

2. Ngừng triển khai các dự án khác chưa thật sự cấp bách: 35 dự án (chủ yếu đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư), với số vốn điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã giao là 5,33 tỷ đồng (đính kèm biểu số 2).

3. Giãn tiến độ: 80 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã giao là 273,554 tỷ đồng (đính kèm biểu số 3).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 


Biểu số 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÌNH HOÃN KHỞI CÔNG TRONG NĂM 2008

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Kế hoạch điều chỉnh sau khi rà soát

Thực tế đã trình

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

 

20.649.024

305.794

-240.763

-240.262

 

 

I. DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN

 

 

101.046

1.580

-1.100

-1.100

 

Chuẩn bị thực hiện dự án

 

-

 

15.000

500

-400

-400

 

1

Xây dựng đồn, trạm biên phòng 558

Huyện Cần Giờ

Diện tích xây dựng 2.364m2, san lấp, hàng rào, sân công trình phụ trợ

2006 - 2008

15.000

500

-400

-400

 

Công trình chuẩn bị đầu tư

 

 

 

86.046

1.080

-700

-700

 

1

Lập dự án xây mới nhà làm việc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cảng Sài Gòn

Quận 4

Diện tích xây dựng: 860m2

2007 - 2008

3.000

100

-50

-50

 

2

Lập dự án sửa chữa, xây dựng nâng cấp một số khoa của Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

sửa chữa nâng cấp

2008 - 2009

7.000

100

-50

-50

 

3

Lập dự án khu hành chính - tổng hợp Trung tâm Công nghệ Sinh học

Quận 12

DT xây dựng 3.000m2

2007 - 2009

51.046

380

-200

-200

 

4

Lập dự án xây dựng trụ sở Công an huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

7.500m2

2007 - 2008

25.000

500

-400

-400

 

 

II. DỰ ÁN VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ, CHƯA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

 

20.547.978

304.214

-239.663

-239.162

 

Công trình khởi công mới

 

-

 

113.673

33.379

-24.500

-24.500

 

1

Xây dựng mở rộng khu dạy nghề của Trung tâm Giáo dục và Giải quyết việc làm Nhị Xuân

Huyện Hóc Môn

Xây dựng mới khối dạy nghề và sửa chữa các công trình phụ

2007 - 2008

2.365

1.000

-1.000

-1.000

 

2

Xây dựng khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 2A)

Quận 8, huyện Bình Chánh

Diện tích khuôn viên giai đoạn 1 là 24,7ha

2005 - 2008

33.903

8.000

-8.000

-8.000

 

3

Xây dựng nhà tạm giữ Công an huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Diện tích sàn xây dựng: 1.861,6m2

2007 - 2008

8.894

2.000

-2.000

-2.000

 

4

Mở rộng đoạn đường từ Tỉnh lộ 43 vào trung tâm chợ đầu mối Tam Bình - Thủ Đức

Quận Thủ Đức

476,67md

2006 - 2008

19.926

2.000

-1.500

-1.500

 

5

Xây dựng nhà tạm giữ Công an quận 2

Quận 2

Diện tích sàn xây dựng 2.781m2

2007 - 2008

14.970

5.000

-4.000

-4.000

 

6

Xây dựng cầu bê tông cốt thép H30-XB80 (điều chỉnh, thay thế dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đường cấp phối sỏi đỏ, cầu sắt, ngầm qua suối trong vùng kinh tế mới Dak Rlâp)

Tỉnh Đắk Lắk

Tải trọng H30-XB80

2006 - 2008

3.453

3.379

-2.000

-2.000

 

7

Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Rạch Tôm

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 272m kè

2007 - 2008

10.207

5.000

-3.000

-3.000

 

8

Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Long

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 400m kè

2007 - 2008

19.955

7.000

-3.000

-3.000

 

Chuẩn bị thực hiện dự án

 

-

 

1.800.030

163.300

-136.300

-135.983

 

1

Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

20 phòng, khối phụ

2007 - 2008

19.655

1.100

-1.100

-1.100

 

2

Xây dựng đường nối từ đường Chế Lan Viên đến đường nối đường Trường Chinh - Nguyễn Hữu Dật

Quận Tân Phú

320m x 12 m

2007 - 2008

7.219

6.900

-6.900

-6.900

 

3

Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 50 (đoạn từ ngã tư giao giữa dự án cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công)

Huyện Bình Chánh

MCN đường 4 làn xe, dài 40,987km

2007 - 2008

273.000

20.000

-20.000

-20.000

 

4

Giải tỏa mặt bằng xây dựng 02 depot phục vụ xây dựng tuyến Metro TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh

50ha

2006 - 2008

166.000

25.000

-25.000

-25.000

 

5

Xây dựng khu dân cư Nhị Xuân (giai đoạn 2), phục vụ chương trình 3 giảm

Huyện Hóc Môn

6 lô chung cư

2007 - 2009

108.839

2.000

-1.000

-1.000

 

6

Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

4.514 cống các loại

2006 - 2008

40.460

3.000

-2.500

-2.500

 

7

Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực đường Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận BìnhThạnh

Quận Bình Thạnh

4.346m cống các loại

2006 - 2008

25.378

3.000

-2.500

-2.500

 

8

Xây dựng tuyến cống thoát nước hẻm 125 và hẻm 67 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

1.806m

2006 - 2008

12.509

4.000

-1.000

-1.000

 

9

Cải tạo rạch xuyên tâm (rạch Lăng, rạch Cầu Sơn...)

Quận Bình Thạnh

6.100m kênh nạo vét

2008 - 2009

123.526

2.000

-1.500

-1.500

 

10

Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Bình Chiểu

Quận 7, quận Thủ Đức

Lắp 638m cống và nâng cấp mặt đường

2007 - 2008

91.739

5.000

-3.500

-3.500

 

11

Cải tạo rạch Ông Búp (đoạn từ rạch Chùa đến đường Mã Lò)

Quận Bình Tân

Xây lắp 2.341m kênh hở

2007 - 2009

224.901

5.000

-4.000

-4.000

 

12

Cải tạo kênh Ba Bò

Quận Thủ Đức, tỉnh Bình Dương

Xây dựng hồ điều tiết, xây dựng các cầu qua kênh chính, lắp đặt cống hộp và đường trên kênh nhánh

2007 - 2009

201.944

25.000

-22.000

-22.000

 

13

Xây dựng hệ thống thoát nước trên kênh lộ 2 chiều (đường Hiền Vương) quận Tân Phú

Quận Tân Phú

Lắp đặt 917m cống thoát nước kết hợp nâng cấp mặt đường, 1.700m cống các loại

2007 - 2008

40.008

2.500

-1.500

-1.500

 

14

Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư bên ngoài Khu Công nghệ cao quận 9

Quận 9

Lắp đặt cống hộp và cống tròn thoát nước

2007 - 2008

83.322

5.000

-3.900

-3.583

 

15

Xây dựng đoạn cống hộp qua rạch Ụ Cây, quận 8

Quận 8

Xây dựng cống hộp thay thế cầu Hiệp Ân với chiều dài 270m

2007 - 2008

37.740

5.000

-4.500

-4.500

 

16

Xây dựng đường nối Liên Tỉnh lộ 25 - Tân Lập

Quận 2

2.847m x 20m

2007 - 2008

55.770

5.000

-4.000

-4.000

 

17

Cải tạo mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp, quận 11

Quận 11

5.000m2

2007 - 2008

7.547

5.000

-4.800

-4.800

 

18

Sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 Củ Chi

Huyện Củ Chi

6,070m x 12,5m, 10 cầu H30

2007 - 2009

65.991

3.000

-2.000

-2.000

 

19

Nâng cấp mở rộng đường Tên Lửa (từ đường Kinh Dương Vương đến khu y tế kỹ thuật cao)

Quận Bình Tân

385m x 29m + 175m x 35,5m + 140m x 40m, 700m x 23m (6 làn xe, lộ giới 40m)

2007 - 2009

31.244

5.000

-4.000

-4.000

 

20

Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Văn Khạ (đoạn từ Quốc lộ 22 - Đồng Dù)

Huyện Củ Chi

5.098m x 12,5m

2007 - 2008

28.030

5.000

-2.000

-2.000

 

21

Nâng cấp, mở rộng đường Đa Phước

Huyện Bình Chánh

1.944m x 14m (giải tỏa 23m)

2007 - 2009

63.730

10.000

-5.000

-5.000

 

22

Cải tạo và nâng cấp đường qua UBND phường Bình Trưng Đông (bao gồm đường và cầu, phục vụ kết nối với Khu Nam Rạch Chiếc)

Quận 2

405m x 16m + 1 cầu H30 dài 150m, rộng 16m. Trong đoạn đường dẫn vào cầu có đường dân sinh 2 bên, rộng 10m/bên, 418,5m x 20m

2007 - 2009

51.818

4.000

-3.000

-3.000

 

23

Xây dựng doanh trại PCCC quận 12

Quận 12

Xây mới 3.007m2

2006 - 2008

8.111

300

-200

-200

 

24

Lập dự án đền bù giải tỏa để xây dựng mới nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Đền bù giải tỏa

2008 - 2009

16.000

5.000

-4.900

-4.900

 

25

Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 247m kè

2007 - 2008

5.955

1.500

-1.000

-1.000

 

26

Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiểng

Huyện Nhà Bè

Xây dựng 220m kè

2007 - 2008

9.594

5.000

-4.500

-4.500

 

Công trình chuẩn bị đầu tư

 

 

 

18.634.275

107.535

-78.863

-78.679

 

1

Lập dự án khả thi hệ thống tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (Giai đoạn 2)

Quận Bình Tân, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, quận Gò Vấp

14.900ha

2008 - 2015

2.000

2.000

-1.000

-1.000

 

2

Lập quy hoạch tổng mặt bằng khu Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố

Quận 12

23ha

2007 - 2008

700

700

-100

-100

 

3

Lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố

Quận 12

23ha

2007 - 2009

118.408

592

-300

-300

 

4

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Trường Thọ

Quận Thủ Đức

30 phòng học + khối phụ. Diện tích 2 ha

2007 - 2008

37.000

200

-100

-100

 

5

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Thị Riêng (xây thay thế)

Quận 10

30 phòng học + khối phụ

2007 - 2008

25.000

100

-50

-50

 

6

Lập dự án xây dựng mở rộng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Quận Phú Nhuận

Xây 5 phòng học + khối chức năng, sửa chữa công trình cũ. Diện tích 5.217m2

2007 - 2008

39.400

100

-50

-48

 

7

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở phường 12, quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

14 phòng học + khối phụ. Diện tích 3.700m2

2007 - 2008

21.000

100

-48

-48

 

8

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Mỹ

Huyện Cần Giờ

20 phòng học, khối phụ

2007 - 2008

26.000

100

-50

-50

 

9

Lập dự án xây dựng Trường THCS Thực nghiệm Sư phạm (xây thay thế cơ sở cũ)

Quận 5

45 phòng học + khối phụ phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

65.000

100

-50

-50

 

10

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

30 phòng, khối phụ

2007 - 2008

36.000

100

-50

-50

 

11

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, quận 5

Quận 5

46 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

30.000

100

-50

-50

 

12

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh

Quận 10

Xây mới 10 phòng học + khối phụ, cải tạo công trình cũ

2007 - 2008

20.000

100

-50

-50

 

13

Lập dự án nâng cấp mở rộng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu

Huyện Hóc Môn

36 phòng học, khối phụ

2008 - 2009

46.000

100

-50

-50

 

14

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (cơ sở 2)

Quận Bình Thạnh

30 phòng, khối phụ

2006 - 2008

47.000

200

-100

-100

 

15

Lập dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Sơn, quận Tân Bình

Quận Tân Bình

40 phòng, khối phụ. Diện tích 3.700m2

2007 - 2008

51.000

150

-130

-130

 

16

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ

Quận 12

Xây mới 35 phòng học, khối phụ

2007 - 2008

35.000

100

-50

-50

 

17

Lập dự án đền bù giải tỏa để xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6

Quận 6

Đền bù giải tỏa

2007 - 2008

35.000

100

-50

-50

 

18

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học phường 11, quận 6

Quận 6

30 phòng học, khối phụ. Diện tích 6.300m2

2007 - 2008

34.000

100

-50

0

 

19

Lập dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Thạnh Lộc

Quận 12

Xây mới 39 phòng học, khối phụ

2007 - 2008

43.000

100

-50

-50

 

20

Lập dự án xây dựng nâng cấp Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung

Quận Gò Vấp

8.000 - 100000 học viên/năm, nhà xưởng, khối phụ, cải tạo công trình cũ

2007 - 2008

42.000

200

-150

-150

 

21

Lập dự án xây dựng Câu lạc bộ năng khiếu thể dục thể thao Tân Bình

Quận Tân Bình

10.0000 người/năm, 3.900m2

2007 - 2008

20.000

100

-50

-50

 

22

Lập dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề quận Tân Phú

Quận Tân Phú

15 phòng học

2007 - 2008

35.000

100

-50

-50

 

23

Lập dự án xây dựng Trường THCS Doi Lầu

Huyện Cần Giờ

15 phòng, khối phụ

2007 - 2008

25.000

100

-50

-50

 

24

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Vàm Sát

Huyện Cần Giờ

15 phòng, khối phụ

2007 - 2008

26.000

100

-50

-50

 

25

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Cần giờ

Huyện Cần Giờ

15 phòng, khối phụ

2007 - 2008

25.000

100

-50

-50

 

26

Lập dự án xây dựng Trường THCS Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

24 phòng, khối phụ. Diện tích 2,1ha

2007 - 2008

36.000

100

-50

-50

 

27

Lập dự án xây dựng Trường THCS Tân Tạo A

Quận Bình Tân

45 phòng, khối phụ. Diện tích 1,5ha

2007 - 2008

46.500

150

-100

-100

 

28

Lập dự án xây dựng Trường THPT Vĩnh Lộc B

Huyện Bình Chánh

45 phòng, khối phụ. Diện tích 3ha

2007 - 2008

58.500

200

-150

-150

 

29

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Bình Hưng 1

Huyện Bình Chánh

30 phòng, khối phụ

2007 - 2008

60.000

200

-150

-150

 

30

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1

Huyện Bình Chánh

30 phòng, khối phụ. Diện tích 1,5ha

2007 - 2008

65.000

200

-150

-150

 

31

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B

Huyện Bình Chánh

30 phòng, khối phụ 1,2 ha

2007 - 2008

65.000

200

-150

-150

 

32

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh

Quận Bình Thạnh

34 phòng học, khối phụ

2007 - 2008

39.125

200

-150

-150

 

33

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Trần Phú

Quận 10

Xây dựng mới 22 phòng, sửa chữa công trình cũ

2007 - 2008

20.000

100

-50

-50

 

34

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Thực hành quận 5 (xây thay thế cơ sở cũ)

Quận 5

20 phòng học, khối phụ phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

19.000

100

-50

-50

 

35

Lập dự án đền bù giải tỏa để xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận 7

Quận 7

Diện tích 2,8ha

2005 - 2008

35.000

100

-80

-80

 

36

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Ngô Chí Quốc (xây thay thế)

Quận Thủ Đức

30 phòng học, khối phụ. Diện tích 7.000m2

2007 - 2008

17.000

200

-150

-150

 

37

Lập dự án sửa chữa nâng cấp Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu

Quận Bình Thạnh

Xây 15 phòng học, khối phụ

2007 - 2008

8.000

100

-50

-50

 

38

Lập dự án xây dựng Trường Hy Vọng (xây thay thế cơ sở cũ)

Quận 6

12 phòng học, khối phụ phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

15.000

100

-50

-50

 

39

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 6

Quận 6

1 hội trường lớn 300 chỗ, 3 hội trường nhỏ 100 chỗ/1 hội trường, các phòng họp nhỏ 30 chỗ. Các phòng chức năng và khối phụ.

2007 - 2008

15.000

100

-50

-50

 

40

Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Lộc

Quận 12

Xây dựng 40 phòng học, phòng chức năng, khối phụ

2007 - 2008

41.547

4.500

-4.000

-4.000

 

41

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Kiên

Huyện Bình Chánh

30 phòng học và các khôi phụ. Diện tích 1ha.

2007 - 2008

65.000

200

-150

-150

 

42

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Nhị Tân

Huyện Hóc Môn

30 phòng học và các khối phụ

2007 - 2008

38.000

100

-50

-50

 

43

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Dương Công Khi

Huyện Hóc Môn

30 phòng học và các khối phụ

2007 - 2008

34.000

100

-50

-50

 

44

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tây Bắc Lân

Huyện Hóc Môn

30 phòng học và các khối phụ

2007 - 2008

36.000

100

-50

-50

 

45

Lập dự án xây dựng mở rộng và sửa chữa nâng cấp Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ

Quận 10

Xây thêm 11 phòng học, khối chức năng và sửa chữa công trình cũ

2007 - 2008

20.000

100

-50

-10

 

46

Lập dự án xây dựng mở rộng và sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh

Quận 10

Xây mới 09 phòng học, khối phụ và cải tạo công trình cũ

2007 - 2008

15.000

100

-50

-50

 

47

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non phường Đông Hưng Thuận, quận 12

Quận 12

12 khối phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

16.000

100

-50

-50

 

48

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non phường An Phú Đông, quận 12

Quận 12

18 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

24.000

100

-50

-50

 

49

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Long Phước, quận 9

Quận 9

30 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

39.000

100

-50

-50

 

50

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Long Bình (xây thay thế)

Quận 9

30 phòng học và công trình phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

39.000

100

-90

-90

 

51

Lập dự án xây dựng mở rộng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình

Quận Tân Bình

26 phòng học và khối công trình phục vụ giảng dạy

2007 - 2008

17.000

100

-80

-80

 

52

Lập dự án đền bù giải tỏa để xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Hưng (chuẩn quốc gia)

Quận 7

Đền bù giải tỏa

2007 - 2008

23.000

150

-100

-100

 

53

Lập dự án xây dựng, mở rộng Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Huyện Củ Chi

30 phòng học + khối phụ

2008 - 2009

30.000

1.500

-1.300

-1.300

 

54

Lập dự án xây dựng mới khu giáo dục thể chất Trường THPT Hùng Vương, quận 5

Quận 5

Nhà thi đấu (bố trí bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông, bóng ném, bóng rổ mini). Đường chạy, sân nhảy xa và các hạng mục phụ trợ

2007 - 2008

12.000

100

-50

-50

 

55

Lập dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 4

Quận 4

45 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2009

112.000

20.000

-19.500

-19.500

 

56

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Nhị Tân

Huyện Hóc Môn

Đền bù giải tỏa

2008 - 2009

7.000

3.500

-3.400

-3.400

 

57

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Âu Cơ

Quận 11

18 phòng học và khối phụ

2008

55.000

200

-150

-150

 

58

Lập dự án xây dựng mới Trường THCS Lê Anh Xuân

Quận 11

40 phòng học và khối phụ

2008

87.000

100

-50

-50

 

59

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Kỳ Hòa

Quận 10

28 phòng học, các phòng chức năng, khối phụ

2008 - 2009

18.000

100

-50

-50

 

60

Lập dự án mở rộng Trường Trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ A

Quận 4

15 phòng học + khối phụ, diện tích 1.600m2

2008 - 2009

24.000

100

-50

-50

 

61

Lập dự án xây dựng Trường THCS phường 9, quận 8

Quận 8

40 phòng học và khối phụ trợ

2008 - 2009

45.000

100

-90

-90

 

62

Lập dự án đền bù xây dựng Trường THCS tại số 89 Nguyễn Đình Chiểu

Quận Phú Nhuận

Đền bù giải tỏa

2008

15.000

100

-50

-50

 

63

Lập dự án đền bù xây dựng Trường Tiểu học 35 Đặng Văn Ngữ

Quận Phú Nhuận

Đền bù giải tỏa

2008

15.000

100

-50

-50

 

64

Lập dự án đền bù giải tỏa xây dựng Trường THCS Trần Văn Quang

Quận Tân Bình

Đền bù giải tỏa

2008

13.000

100

-80

-80

 

65

Lập dự án cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Quận Tân Bình

Xây dựng mở rộng 1 trệt, 3 lầu

2008

18.000

100

-80

-80

 

66

Lập dự án sửa chữa cải tạo và nâng cấp Trường THPT Phan Đăng Lưu

Quận Bình Thạnh

Xây mới 13 phòng học, cải tạo 16 phòng và khối phụ

2008 - 2009

18.000

100

-50

-50

 

67

Lập dự án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3

Quận 3

Hội trường, các phòng chức năng, khối phục vụ

2008 - 2009

24.000

100

-50

-50

 

68

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ

Quận Gò Vấp

17 phòng học + khối phụ

2007 - 2008

14.500

150

-50

-50

 

69

Lập dự án xây dựng Trường THCS Trần Thái Tông

Quận Tân Bình

3.100m2

2007 - 2008

36.000

150

-130

-130

 

70

Lập dự án xây dựng, mở rộng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Quận Tân Bình

10 phòng + phòng chức năng

2007 - 2008

17.000

100

-80

-80

 

71

Lập dự án xây dựng Trường THCS Tân sơn, quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

34 phòng học + khối chức năng

2007 - 2008

59.000

200

-150

-150

 

72

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

45.000

200

-50

-50

 

73

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

25 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

33.000

200

-100

-100

 

74

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

45.000

200

-100

-100

 

75

Lập dự án xây dựng cầu Phú Xuân 2 (trên trục đường 15B)

Huyện Nhà Bè, quận 7

850mx16m H30

2007-2008

433.293

1.000

0

-500

 

76

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

30 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

43.000

200

-100

-100

 

77

Lập dự án xây dựng mới Trường Trung học cơ sở An Lạc, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

36 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

53.500

200

-100

-100

 

78

Lập dự án xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

36 phòng học và khối phụ

2007 - 2008

52.305

200

-100

-100

 

79

Lập dự án xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông B, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

36 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

52.756

200

-100

-100

 

80

Lập dự án xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

45 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

52.756

200

-100

-100

 

81

Lập dự án đền bù giải tỏa, san lấp và hạ tầng kỹ thuật cụm các trường học thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

5,6ha

2007 - 2008

54.710

200

-100

-100

 

82

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Trung học cơ sở Tân Túc, huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

Xây dựng thêm 20 phòng học và khối phụ để đạt 45 phòng học

2007 - 2008

65.000

200

-100

-100

 

83

Lập dự án xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Đa Phước, huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

45 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

65.000

200

-100

-100

 

84

Lập dự án cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học An Nhơn Đông, huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

30 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

27.000

200

-100

-100

 

85

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành, huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

30 phòng học và khối phụ

2007 - 2008

35.000

200

-100

-100

 

86

Lập dự án xây dựng cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

30 phòng học và khối chức năng

2007 - 2008

28.000

200

-100

-100

 

87

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Xóm Chiếu, quận 4

Quận 4

15 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

25.000

100

-50

-50

 

88

Lập dự án xây dựng mới Trường Tiểu học phường 7, quận 10

Quận 10

12 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

34.500

100

-50

-50

 

89

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10

Quận 10

10 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

8.500

100

-50

-50

 

90

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận 10 (cơ sở 2)

Quận 10

10 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

7.500

100

-50

-50

 

91

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Điện Biên, quận 10

Quận 10

10 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

17.000

100

-50

-50

 

92

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường THCS Thảo Điền

Quận 2

11 hộ (8.840m2)

2008 - 2009

11.600

5.800

-5.600

-5.600

 

93

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Thông Hội

Huyện Củ Chi

20 phòng học và khối phụ

2008 - 2009

28.500

3.700

-3.500

-3.500

 

94

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

Đền bù giải tỏa

2008 - 2009

4.500

4.500

-4.300

-4.300

 

95

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

Đền bù giải tỏa

2008 - 2009

6.800

3.400

-3.200

-3.200

 

96

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm Y khoa thành phố

Quận 7

1.500m2

2006 - 2008

500

400

-300

-300

 

97

Lập dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

200 giường, khối phụ, diện tích 6ha

2007 - 2008

100.000

300

-100

-100

 

98

Lập dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Pháp y

Quận 5

4.500m2

2008 - 2009

10.000

100

-50

-50

 

99

Lập dự án đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Nhị Xuân (200ha)

Huyện Hóc Môn

200ha

2007 - 2008

500

500

-300

-300

 

100

Lập dự án xây dựng khu tái định cư Dương Bá Trạc 1- phường 1, quận 8 (tái định cư khu nhà cháy)

Quận 8

2,338ha (420 căn hộ)

2007 - 2008

122.493

300

-100

-100

 

101

Lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tân Hưng 2 (khu tái định cư bến sông Ông Lớn cũ)

Quận 7

4,2ha

2007 - 2008

37.477

300

-250

-250

 

102

Lập dự án xây dựng chung cư 20 tầng, phường 14, quận 3 (108/69 G-H đường Trần Quang Diệu)

Quận 3

20 tầng (152 căn hộ chung cư)

2007 - 2008

120.000

300

-100

-100

 

103

Lập dự án khu tái định cư phường 11, quận 6 (giai đoạn 2)

Quận 6

03 block chung cư 12 tầng với 410 căn

2007 - 2008

800

500

-200

-200

 

104

Lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông, quận 6

Quận 6

03 block chung cư 18 và 21 tầng với 656 căn

2007 - 2008

12.791

500

-200

-200

 

105

Lập dự án xây dựng lô D chung cư khu tái định cư Tân Hưng

Quận 7

18 tầng 170 căn hộ, trạm xử lý nước thải, các công trình phụ

2007 - 2008

12.487

500

-400

-400

 

106

Lập dự án tái bố trí dân cư phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (Phân kỳ 2)

Quận 9

7,9ha

2008 - 2009

500

300

-200

-200

 

107

Lập dự án xây dựng khu nhà 278 - 280 - 282 - 284 Lãnh Binh Thăng, quận 11

Quận 11

550 căn

2007 - 2008

719

300

-100

-100

 

108

Lập dự án xây dựng khu tái định cư Dương Bá Trạc 2

Quận 8

2,6576ha (728 căn hộ)

2007 - 2008

123.050

300

-100

-100

 

109

Lập dự án xây dựng khu tái định cư 3,2ha (khu D) khu dân cư phường An Lạc, quận Bình Tân

Quận Bình Tân

3,8983ha (166 nền nhà liên kế & biệt thự)

2007 - 2008

33.062

250

-190

-190

 

110

Xây dựng mạng viễn thông - Internet cho Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn (tên cũ là Xây dựng hạ tầng cơ sở mạng viễn thông - Internet 2003-2008 cho Khu Công nghệ cao TP (giai đoạn 2005 - 2008))

Quận 9

Đảm bảo cung cấp hạ tầng viễn thông Internet cho Khu Công nghệ cao giai đoạn I (300ha)

2008 - 2009

166.000

500

-50

-50

 

111

Lập dự án xây dựng khu vườn ươm doanh nghiệp Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

3ha

2006 - 2008

26.000

150

-50

-50

 

112

Lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lô S-1 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

6,57ha

2007 - 2008

6.600

150

-20

-20

 

113

Lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-1 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

11,47ha

2007 - 2008

11.500

150

-20

-20

 

114

Lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-2 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

7,13ha

2007 - 2008

7.200

100

-20

-20

 

115

Lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lô H-3 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

8,92ha

2007 - 2008

8.950

100

-20

-20

 

116

Lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lô E-3 (E2b) Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

14ha

2007 - 2009

25.736

500

-300

-300

 

117

lập dự ánXây dựng cơ sở hạ tầng lô E-4 (E2a) Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

20,68ha

2007 - 2009

35.124

500

-300

-300

 

118

Lập dự án hàng rào phí Tây KCNC - giai đoạn 1 (tên cũ: Lập dự án xây dựng hàng rào Khu Công nghệ cao thành phố (đoạn từ Chùa Liên Hải đến đường Lê Văn Việt))

Quận 9

3.600 mét dài

2007 - 2008

6.900

500

-200

-200

 

119

Lập dự án xây dựng đường D-3 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

800m dài, rộng 24m

2007 - 2008

6.500

150

-50

-50

 

120

Lập dự án xây dựng đường D2b Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

667md x 24m

2007 - 2008

98.000

300

-100

-100

 

121

Lập dự án xây dựng đường D4 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

952md x 24m

2007 - 2008

18.000

300

-100

-100

 

122

Lập dự án xây dựng đường N3 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

244md x 24m

2007 - 2008

108.000

500

-200

-200

 

123

Lập dự án xây dựng đường N7 Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

203md x 19m

2007 - 2008

5.000

150

-50

-50

 

124

Lập dự án xây dựng đường đi vào Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

275md x 18m

2007 - 2008

18.700

250

-50

-50

 

125

Lập dự án xây dựng cầu vuợt giao lộ D1 và Lê Văn Việt

Quận 9

 

2008 - 2009

274.000

300

-10

-10

 

126

Lập dự án xây dựng đường vành đai dọc tường rào Khu Công nghệ cao - đoạn 2

Quận 9

 

2008

16.000

150

-50

-50

 

127

Lập dự án xây dựng đường D5-giai đoạn 1

Quận 9

 

2008

18.000

200

-50

-50

 

128

Lập dự án xây dựng đường D6-giai đoạn 1

Quận 9

 

2008

9.000

500

-200

-200

 

129

Lập dự án xây dựng đường D7-giai đoạn 1

Quận 9

 

2008

6.000

200

-50

-50

 

130

Lập dự án xây dựng đường N9

Quận 9

 

2008

5.400

250

-100

-100

 

131

Lập dự án xây dựng đường N10

Quận 9

 

2008

14.000

500

-200

-200

 

132

Lập dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng trong Khu Công nghệ cao

Quận 9

 

2008

4.875

150

-50

-50

 

133

Lập dự án bồi thường giải tỏa hành lang tuyến ống cấp nước D2.000mm dọc phía Bắc đường Điện Biên Phủ (từ cầu Sài Gòn đến cầu Điện Biên Phủ)

Quận Bình Thạnh

Giải tỏa hành lang tuyến ống cấp nước trên chiều dài khoảng 1km, chiều rộng 15 - 20m

2007 - 2009

200.000

500

-200

-200

 

134

Lập dự án xây dựng hệ thống quản lý vận hành tổng thể mạng lưới cấp nước thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

Đầu tư 1 hệ thống thông tin địa lý, xây dựng nền tảng mô hình thủy lực, thiết lập phòng điều khiển trung tâm, xây dựng hệ thống giám sát, hệ thống quản lý chất lượng nước

2008

180.225

200

-100

-100

 

135

Lập dự án cấp nước cho Trung tâm Hoa kiểng Sài Gòn

Huyện Bình Chánh

Cấp nước cho 500ha

2008 - 2010

150.000

500

-400

-400

 

136

Lập dự án xây dựng đường nội bộ, điện nước, cây xanh (hạ tầng nội bộ) khu I Cổ đại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc

Quận 9

80ha

2008 - 2010

300.000

500

-400

-400

 

137

Lập dự án các truyền thuyết tại Khu 1 thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc

Quận 9

5ha

2008 - 2009

50.000

150

-50

-50

 

138

Đầu tư xây dựng công trình đê bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn, quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

L = 11.340m, tường chắn BTCT và 30 điểm cống

2008 - 2010

92.020

843

-500

-500

 

139

Lập dự án nạo vét cải tạo kênh tiêu Đồng Tiến

Quận 12

Lắp đặt cống bê tông cốt thép từ đường kính 1.000mm đến cống hộp 2m x 2m, gia cố đá xây ở hạ lưu

2007 - 2008

58.000

300

-150

-150

 

140

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

830m cống hộp, 670m mương hở, làm đường 2 bên rộng 12 m/bên

2007 - 2008

120.000

300

-150

-150

 

141

Lập dự án cải tạo rạch Bà Miêng quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

Đoạn 1: 958m cống hộp phía trên là dãi phân cách và làm đường 2 bên rộng 5,5 m/bên; Đoạn 2: 765m mương hở và làm đường 2 bên rộng 8,5 m/bên

2007 - 2009

453.000

600

-550

-550

 

142

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Tần, quận 8

Quận 8

640m cống các loại, MR đường: từ Tạ Quang Bửu đến cầu Xáng (từ 5m lên 40m) dài 474m

2007 - 2008

63.600

300

-290

-290

 

143

Lập dự án nạo vét cải tạo rạch cầu Ngang, quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

Nao vét 8.265m3, đặt mương bê tông 70m, kè bờ 704m, đặt cống tròn 1.200mm, cống hộp 2m và 1,6m

2007 - 2008

19.654

200

-150

-150

 

144

Lập dự án nạo vét rạch Vĩnh Bình, quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

Nạo vét 3km, kè bảo vệ bờ sông 2.128 mét

2007 - 2009

29.151

300

-150

-150

 

145

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Lợi - Nguyễn Văn Bảo

Quận Gò Vấp

976m cống các loại (mở rộng đường: 16m)

2007 - 2008

36.923

300

-150

-150

 

146

Lập dự án nạo vét và kè bờ rạch Năng

Quận 8

2.506m, bề rộng đáy 6m, kè bằng cọc bê tông cốt thép, giải tỏa 92 hộ, giải tỏa trắng 46 hộ

2007 - 2009

122.700

500

-300

-300

 

147

Lập dự án xây dựng kè chắn sóng lấn biển xã Thạnh An

Huyện Cần Giờ

2km dài

2007 - 2008

25.000

300

-150

-150

 

148

Lập dự án nạo vét cải tạo rạch Cầu Suối, quận 12

Quận 12

Xây lắp cống bê tông cốt thép đường kính 1.000mm, cống hộp 2m x 2m, gia cố mái bằng đá xây ở hạ lưu

2007 - 2008

74.000

300

-200

-200

 

149

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân (đoạn 1)

Huyện Bình Chánh

Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 2.500m

2007 - 2008

60.000

300

-200

-200

 

150

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Dương Đình Cúc

Huyện Bình Chánh

Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 2.600m

2007 - 2008

36.000

300

-200

-200

 

151

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Đại Nghĩa (từ cầu Cái Trung đến ranh Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân)

Huyện Bình Chánh

Xây lắp 4.531m cống thoát nước

2007 - 2008

56.000

200

-100

-100

 

152

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Trí

Quận 7

Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 1.700m

2007 - 2008

62.832

300

-250

-250

 

153

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Hoàng Quốc Việt

Quận 7

Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 850m

2007 - 2008

23.323

300

-250

-250

 

154

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm huyện lỵ Củ Chi

Huyện Củ Chi

Xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài 27.200m

2007 - 2008

33.400

200

-100

-100

 

155

Lập dự án nâng cấp, cải tạo đường và hệ thống thoát nước đường Trần Bình Trọng

Quận 10

Mở đường và xây dựng hệ thống thoát nước trên chiều dài khoảng 1.000m

2007 - 2008

99.200

300

-200

-200

 

156

Lập dự án cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh Tân Hóa đến kênh Hiệp Tân)

Quận 6, Quận Tân Phú

Nạo vét và xây dựng 3.000m kè

2007 - 2008

80.400

300

-200

-200

 

157

Lập dự án lắp đặt cống hộp kênh liên xã (từ đường An Dương Vương đến đường Mã Lò)

Quận Bình Tân

Lắp đặt 1.948m cống hộp, kết hợp nâng cấp mở rộng mặt đường

2008

138.163

400

-300

-300

 

158

Đầu tư nạo vét kênh Thầy Cai - An Hạ

Huyện Củ Chi

25km

2007 - 2009

49.993

500

-400

-400

 

159

Lập dự án xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ khu B, xã Bình Lợi

Huyện Bình Chánh

Tưới tiêu cho 850ha

2007 - 2009

67.000

400

-200

-200

 

160

Lập dự án xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Láng The đến Sông Lu

Huyện Củ Chi

Ngăn lũ cho 1.150ha

2008 - 2010

72.000

500

-300

-300

 

161

Lập dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Sơn - rạch Cầu Đen xã An Nhơn Tây

Huyện Củ Chi

Ngăn lũ cho 815ha

2009 - 2010

50.000

500

-300

-300

 

162

Lập dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai - Cầu Bến Súc, xã Phú Mỹ Hưng

Huyện Củ Chi

Ngăn lũ cho 650ha

2009 - 2010

50.000

500

-300

-300

 

163

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường nối từ đường Trường Chinh đến Dương Đức Hiển (hẻm 72)

Quận Tân Phú

698m x 12m

2007 - 2008

19.923

200

-200

-200

 

164

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường nối từ đường Trường Chinh đến Dương Đức Hiển (khu 71 căn)

Quận Tân Phú

7.000m x 16m

2007 - 2008

13.700

200

-200

-200

 

165

Lập dự án lắp đặt dải phân cách trên đường Xuyên Á (từ trạm 2 đến An Sương)

Quận Thủ Đức, quận 12

Lắp đặt dải phân cách dài 32,8km

2007 - 2008

18.833

100

-100

-100

 

166

Lập dự án xây dựng đường dân sinh hai bên và khai thác hệ thống quỹ đất bên dưới công trình cầu nối Khu A Nam Sài Gòn

Quận 7

Xây dựng đường dân sinh

2007 - 2008

20.741

100

-100

-100

 

167

Lập dự án chống sạt lở bờ sông Sài Gòn khu vực phường Linh Đông, quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

Xây dựng 620m kè

2008

21.000

100

-100

-100

 

168

Lập dự án xây dựng khu văn phòng các cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố Hồ Chí Minh tại quận 7

Quận 7

10.502m2

2007 - 2008

50.400

200

-200

-200

 

169

Xây dựng đường Lâm Viên Đồng Đình

Huyện Cần Giờ

3.525m tráng nhựa

2007 - 2008

37.120

100

-50

-50

 

170

Lập dự án xây dựng cầu kênh Xáng Ngang

Huyện Bình Chánh

254m x 7m

2007 - 2008

30.000

200

-100

-100

 

171

Lập dự án nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng)

Quận Thủ Đức

2.420m x 15m

2007 - 2008

65.000

200

-100

-100

 

172

Lập dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng, quận 11

Quận 11

Cải tạo nút giao bằng, các đường nối mở theo quy hoạch

2007 - 2008

76.980

200

-190

-190

 

173

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường Bưng Ông Thoàn

Quận 9

5.500m x 14m

2007 - 2008

127.000

500

-300

-300

 

174

Lập dự án xây dựng cầu Phú Định (Bến Phú Định)

Quận 8

444m x 26,5m

2007 - 2008

2.000

200

-100

-100

 

175

Lập dự án xây dựng đường nối cầu Phú Định (từ đường Bến Phú Định đến đường Nguyễn Văn Linh)

Quận 8

1.362m x 20m

2007 - 2008

159.000

200

-190

-190

 

176

Lập dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn

Quận 12, huyện Hóc Môn

13.500m x 40m

2007 - 2008

300.000

500

-450

-450

 

177

Lập dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Long - Quy Đức

Huyện Bình Chánh

1.107m x1 3,5m (2 làn xe, lộ giới 30m)

2007 - 2008

12.000

200

-100

-100

 

178

Lập dự án mở rộng đường Đồng Nai (từ Tô Hiến Thành đến Tam Đảo), quận 10

Quận 10

250m x 29m

2007 - 2008

6.800

200

-190

-190

 

179

Lập dự án xây dựng tuyến đường Liên Tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2)

Quận 2

3.900m x 60m + cầu H30 + Nâng cấp 1.625m

2007 - 2008

66.900

500

-400

-400

 

180

Lập dự án sửa chữa nâng cấp cầu Băng Ky

Quận Bình Thạnh

73,5m x 13,5m HL93

2007 - 2008

128.710

500

-300

-300

 

181

Lập dự án sửa chữa đường Tân Kỳ Tân Quý (Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn)

Quận Bình Tân, quận Tân Phú

621m x 30m

2007 - 2008

460.000

500

-400

-400

 

182

Lập dự án xây dựng nút giao thông cầu An Hạ

Huyện Củ Chi

85m cầu vượt, 520m đường dẫn vào cầu

2007 - 2008

237.900

500

-400

-400

 

183

Lập dự án xây dựng mới đường ven sông Sài Gòn (đoạn qua khu 95ha phường An Phú)

Quận 2

1.630m x 20m (3 làn xe)

2007 - 2008

45.100

200

-150

-150

 

184

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường Lã Xuân Oai

Quận 9

3.300m x 12m

2007 - 2008

130.000

500

-200

-200

 

185

Lập dự án xây dựng đường Đông Nam - Tân Chánh Hiệp, quận 12

Quận 12

2.500m x 20m

2007 - 2008

57.000

500

-400

-400

 

186

Lập dự án xây dựng đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 1)

Quận 12

3.350m x 20m

2007 - 2008

322.721

300

-200

-200

 

187

Lập dự án xây dựng đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Tân Quy - Tỉnh lộ 9)

Huyện Củ Chi

7.086m x 20m

2007 - 2008

80.500

200

-100

-100

 

188

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường Trịnh Thị Miếng

Huyện Hóc Môn

5.000m x 20m

2007 - 2008

60.000

500

-200

-200

 

189

Lập dự án cải tạo mở rộng đường Hoàng Phan Thái (Hương lộ 10), huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

1.967m x 20m, 3 làn xe (lộ giới 30m)

2007 - 2008

68.722

200

-100

-100

 

190

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường ấp 6 Hưng Long - Quy Đức

Huyện Bình Chánh

7.864m = 2.030m x 26m (4 làn xe) + 5.820m x13,5m (2 làn xe)

2007 - 2008

107.000

200

-100

-100

 

191

Lập dự án xây dựng đường Lương Văn Nho

Huyện Cần Giờ

5.000m x 22m

2007 - 2008

120.000

100

-50

-50

 

192

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Thọ

Quận Thủ Đức

2.020m x 20m

2007 - 2008

140.000

200

-100

-100

 

193

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Cửu Phú (Hương lộ 4)

Huyện Bình Chánh

7.170m x 26m

2007 - 2008

215.708

200

-100

-100

 

194

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (Hương lộ 80 từ đường Tỉnh lộ 10 đến ranh huyện Hóc Môn)

Huyện Bình Chánh

8.500m x 18m

2007 - 2008

361.265

200

-100

-100

 

195

Lập dự án nâng cấp Tỉnh lộ 7

Huyện Củ Chi

23.000m x 12,5m

2007 - 2008

168.000

300

-200

-108

 

196

Lập dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kênh B (Láng Le - Bàu Cò)

Huyện Bình Chánh

3.235m x 24m

2007 - 2008

177.936

500

-400

-400

 

197

Lập dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa (đường Tân Kiên - Bình Lợi) từ cầu Kênh B đến đường Thanh Niên, huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

4.886m x 14m

2007 - 2008

51.464

200

-100

-100

 

198

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường liên ấp 3, 4, thị trấn Tân Túc

Huyện Bình Chánh

904m x 14m + 937m x 30m

2007 - 2008

80.999

200

-100

-100

 

199

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Cát, quận 8

Quận 8

Cầu H30- XB80 234mx 14m

2007 - 2008

92.000

500

-490

-490

 

200

Lập dự án mở rộng đường vào chung cư 108/69 G-H đường Trần Quang Diệu, P.14, Q.3

Quận 3

513m x 10m

2007 - 2008

69.060

200

-100

-100

 

201

Lập dự án xây dựng đường vành đai Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận11

Quận 11

830m x 16m

2007 - 2008

91.000

200

-190

-190

 

202

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường bờ tây kênh An Hạ (đoạn từ đường trục khu tiểu thủ công nghiệp An Hạ đến giáp ranh huyện Hóc Môn)

Huyện Bình Chánh

6.000m x 12,5m (2 làn xe, lộ giới 30m)

2007 - 2008

70.000

200

-100

-100

 

203

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường bờ tây kênh An Hạ (đoạn từ TL10 đến đường trục chính của cụm dân cư làng nghề tiểu thủ công nghiệp An Hạ)

Huyện Bình Chánh

3.000m x 12,5m

2007 - 2008

45.700

200

-100

-100

 

204

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình - Bến Bình Đông

Quận 8

6.450m x 20m

2007 - 2008

149.000

200

-190

-190

 

205

Lập dự án nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu vực trung tâm hành chính quận 8)

Quận 8

800m x 24m

2007 - 2008

15.960

200

-190

-190

 

206

Lập dự án sửa chữa lớn nâng cấp đường Hồ Ngọc Lãm (đoạn từ cầu Bà Tiếng đến Đại lộ Đông Tây)

Quận Bình Tân

Nâng cấp đường lên BTNN

2007 - 2008

8.370

200

-100

-100

 

207

Lập dự án sửa chữa lớn nâng cấp đường liên khu 2 - 5 (đoạn từ Tân Hòa Đông đến đường Hương lộ 2)

Quận Bình Tân

Nâng cấp đường lên BTNN, cải tạo vỉa hè và HTTN

2007 - 2008

3.890

200

-100

-100

 

208

Lập dự án sửa chữa lớn nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến cuối đường)

Quận 4

3.210m x 8m

2007 - 2008

4.350

200

-100

-100

 

209

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ ngã ba Trường Chinh - Âu Cơ đến ngã ba Trường Chinh - Cộng Hòa)

Quận Tân Bình, quận Tân Phú

896m x 30m

2007 - 2009

680.000

500

-400

-400

 

210

Lập dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp

Quận 9

4,63km x 30m

2007 - 2008

291.407

500

-200

-200

 

211

Lập dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội

Quận 9

550m x 25m

2007 - 2008

66.514

500

-300

-300

 

212

Lập dự án xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc)

Quận 2, quận 9

750m x 19m

2007 - 2008

260.000

500

-200

-200

 

213

Lập dự án xây dựng đường nối từ nút giao thông Thủ Đức (Ngã ba Trạm 2 cũ) đến đường Lê Văn Việt

Quận 9

2.113m đường 4 làn xe

2007 - 2008

47.028

500

-200

-200

 

214

Lập dự án nâng cấp, mở rộng cầu kinh Thanh Đa

Quận Bình Thạnh

325m x 21m

2007 - 2008

293.688

500

-300

-300

 

215

Lập dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội

Quận 9

Cầu 10 làn xe, HL93

2007 - 2008

450.000

1.000

-500

0

 

216

Lập dự án xây dựng đường xung quanh Trường Tiểu học phường 9, quận 4

Quận 4

230m x 21m

2007 - 2008

9.000

200

-150

-150

 

217

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ

Huyện Bình Chánh

6.750m x 12m

2007 - 2008

114.500

200

-100

-100

 

218

Lập dự án mở rộng, nâng cấp đường Huỳnh Văn Trí

Huyện Bình Chánh

1.000m x 23m

2007 - 2008

25.000

200

-100

-100

 

219

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 15 (từ cầu Xáng đến cầu Bến Nảy), huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

11.900m x 35m

2007 - 2008

789.091

300

-100

-100

 

220

Lập dự án nâng cấp, mở rộng đường Miếu Bình Đông

Quận Bình Tân

940m x 12m

2007 - 2008

13.100

200

-115

-115

 

221

Lập dự án nâng cấp mở rộng đường số 16

Quận Bình Tân

470m x 12m

2007 - 2008

6.800

200

-110

-110

 

222

Lập dự án sửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 15 (đoạn từ cầu Bến Nảy đến Tỉnh lộ 7), huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

10.450m x 35m

2007 - 2008

666.070

300

-100

-100

 

223

Lập dự án sửa chữa nâng cấp Tỉnh lộ 15 (đoạn từ Tỉnh lộ 7 đến cầu Bến Súc), huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

10.579m x 35m

2007 - 2008

545.442

300

-100

-100

 

224

Lập dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 178 Hậu Giang

Quận 6

225m x 16m

2008

24.432

200

-100

-100

 

225

Lập dự án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận 10

Quận 10

Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác từ nguồn

2007 - 2008

29.546

100

-50

-50

 

226

Lập dự án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận 4

Quận 4

Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác từ nguồn

2007 - 2008

25.312

100

-50

-50

 

227

Lập dự án phân loại rác từ nguồn trên địa bàn quận 1

Quận 1

Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác từ nguồn

2007 - 2008

33.020

100

-50

-50

 

228

Lập dự án phân loại rác từ nguồn trên địa bàn quận 5

Quận 5

Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác từ nguồn

2007 - 2008

21.420

100

-50

-50

 

229

Lập dự án phân loại rác từ nguồn trên địa bàn huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

Mua sắm trang thiết bị thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác từ nguồn

2007 - 2008

37.023

100

-50

-50

 

230

Lập dự án bồi thường giải tỏa, trồng cây xanh cách ly Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố (giai đoạn 2)

Huyện Củ Chi

Đền bù 500ha

2007 - 2009

410.000

500

-200

-200

 

231

Lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố

Huyện Củ Chi

Xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng... trên diện tích 822ha

2008 - 2009

970.262

600

-400

-400

 

232

Lập dự án trồng rừng Khu Công nghiệp xử lý rác Long An

Tỉnh Long An

Trồng cây tràm cách ly diện tích khoảng 560ha (cách ly mỗi chiều 500m) trong tổng số 1.760ha đất của khu vực, nhằm bảo vệ đất, xây dựng các chốt bảo vệ tuần tra

2007 - 2008

18.000

200

-50

-50

 

233

Lập dự án xây dựng Nhà khách Bộ Chỉ huy (tại Hồ Kỳ Hòa 2)

Quận 10

6.060m2

2007

45.800

300

-100

-100

 

234

Lập dự án xây dựng kho dự trữ chiến lược Công an thành phố

Huyện Bình Chánh

Diện tích đất 2,2ha, xây dựng 1 kho xăng 1.500m3; 2 kho phương tiện 2.592m2; 2 kho đặc chủng 2.592m2, nhà làm việc và công trình phụ

2007 - 2008

58.720

300

-100

-100

 

235

Lập dự án xây dựng trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum

Quận Thủ Đức

10.000 m3/ngày đêm

2007 - 2009

123.000

500

-400

-400

 

236

Lập dự án trồng cây xanh cách ly Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

Huyện Bình Chánh

Trồng cây xanh trên diện tích 100ha

2007 - 2008

15.000

100

-50

-50

 

237

Lập dự án xây dựng đường nội bộ, hệ thống trang thiết bị y tế của Trại Tạm giam Bố Lá

Tỉnh Bình Dương

3.500m2

2007 - 2008

10.000

800

-700

-700

 

238

Lập dự án xây dựng cầu tàu Trạm kiểm soát số 5 thuộc Phòng CSGT Đường thủy

Huyện Cần Giờ

1.200m2

2007 - 2008

3.000

600

-500

-500

 

 

Biểu số 2

DANH MỤC DỰ ÁN NGỪNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2008

(Danh mục dự án chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Kế hoạch điều chỉnh sau khi rà soát

Thực tế đã trình

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

 

4.911.150

5.330

-5.330

-5.330

 

Công trình chuẩn bị đầu tư

 

-

 

4.911.150

5.330

-5.330

-5.330

 

1

Lập dự án xây dựng Trạm điều trị và huấn luyện điều trị bệnh cho bò, huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

Diện tích Trạm 3.000m2, diện tích xây dựng nhà làm việc 105m2; trại bò 317m2

2007 - 2008

5.000

100

-100

-100

 

2

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non 9, quận 3

Quận 3

7 phòng, khối phụ

2008 - 2009

10.000

50

-50

-50

 

3

Lập dự án xây dựng Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp, Bồi dưỡng giáo dục

Quận Tân Phú

Xây mới 8 phòng học, các phòng chức năng và khối phụ

2007 - 2008

32.000

100

-100

-100

 

4

Lập dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Tân Thới Hòa

Quận Tân Phú

36 phòng, khối phụ

2007 - 2008

60.000

100

-100

-100

 

5

Lập dự án cải tạo mở rộng Bệnh viện Tai Mũi Họng

Quận 3

3.000m2

2008 - 2009

60.000

100

-100

-100

 

6

Lập dự án xây dựng Phòng khám đa khoa Bình Khánh

Huyện Cần Giờ

50 giường

2007 - 2008

31.000

100

-100

-100

 

7

Lập dự án cải tạo 2 kênh thoát nước, nâng cấp đường nội bộ khu cách ly của Trung Tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân

Huyện Hóc Môn

Đường 517m, mương dài 1.206m

2007 - 2008

9.750

100

-100

-100

 

8

Lập dự án xây dựng đường N8

Quận 9

 

2008

12.000

500

-500

-500

 

9

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên

Quận 9

30ha

2008 - 2009

45.000

150

-150

-150

 

10

Lập dự án xây dựng kè đá chống sạt lở khu dân cư xã Bình Khánh

Huyện Cần Giờ

Kè đá 2.451m, đường giao thông 2.344m rộng 7m

2007 - 2008

85.000

500

-500

-500

 

11

Lập dự án xây dựng đường nối kho B đến ngã 3 Nhơn Đức

Huyện Nhà Bè

4.650m x 20m + 5 cầu H30

2007 - 2008

185.000

200

-200

-200

 

12

Lập dự án xây dựng cầu rạch Rô Đa Phước

Huyện Bình Chánh

173,76m x 10m (2 làn xe) + 483m đường dẫn

2007 - 2008

28.000

200

-200

-200

 

13

Lập dự án xây dựng cầu Bình Quới

Quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh

1.000m quy mô 4 làn xe

2007 - 2008

1.470.000

300

-300

-300

 

14

Lập dự án xây dựng đường trục Bắc Nam, giai đoạn 3

Huyện Nhà Bè, quận 7

7.300m x 28,5m

2008

100

100

-100

-100

 

15

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa trên tuyến đường Bắc Nam, giai đoạn 3

Huyện Nhà Bè, quận 7

290m x 28,5m

2008

100

100

-100

-100

 

16

Lập dự án xây dựng cầu Bà Chiêm trên tuyến đường Bắc Nam, giai đoạn 3

Huyện Nhà Bè

290m x 28,5m

2008

100

100

-100

-100

 

17

Lập dự án xây dựng cầu Phước Kiểng trên tuyến đường Bắc Nam, giai đoạn 3

Huyện Nhà Bè

290m x 28,5m

2008

100

100

-100

-100

 

18

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội (từ ngã tư Bình Thái đến cầu Suối Cái)

Quận 9

3.400m x 48m

2007 - 2008

531.000

100

-100

-100

 

19

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái)

Quận 2, quận 9

5.600m x 48m

2007 - 2008

783.000

100

-100

-100

 

20

Lập dự án nâng cấp, mở rộng Xa lộ Hà Nội (từ cầu Suối Cái đến cầu Đồng Nai)

Quận 9

7.500m x 30m

2007 - 2008

1.171.000

100

-100

-100

 

21

Lập dự án cải tạo mở rộng Bảo tàng Mỹ thuật

Quận 1

10.000m2

2008 - 2009

63.000

150

-150

-150

 

22

Lập dự án đầu tư xây dựng Trạm khuyến nông Nhị Xuân

Huyện Bình Chánh

10ha, DTXD khu văn phòng và thí nghiệm 800m2. 7 khu chức năng 5,6ha; các công trình phụ 2,8ha, 7.000m2 nhà kính

2007 - 2008

9.000

200

-200

-200

 

23

Lập dự án trùng tu nhà cụ Vương Hồng Sển để thành Nhà Bảo tàng

Quận Bình Thạnh

666m2

2008

3.000

30

-30

-30

 

24

Lập dự án xây dựng mới Sở Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2ha

2007 - 2008

20.000

300

-300

-300

 

25

Lập dự án xây dựng tượng đài Biệt động Sài Gòn

Quận 1

Xây dựng tượng đài

2008 - 2009

25.000

100

-100

-100

 

26

Lập dự án xây dựng tượng đài Nam Bộ kháng chiến

Quận 1

Xây dựng tượng đài

2008

25.000

100

-100

-100

 

27

Lập dự án xây dựng mở rộng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Quận 1

10.000m2

2008 - 2009

60.000

200

-200