Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND thông qua quy định chế độ, chính sách Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA “QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH ĐĂK NÔNG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dân số và Pháp lệnh Dân số sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số 2003 ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 1212/TTr-UBND ngày 29/5/2009 về việc đề nghị thông qua “Qui định chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đăk Nông”;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 18/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua “Quy định chế độ, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Đăk Nông” theo đề nghị của UBND tỉnh và quyết nghị một số nội dung chính sau:

1. Mức hỗ trợ cho các trường hợp đình sản và đặt dụng cụ tử cung:

Ngoài các chế độ trong Chương trình mục tiêu do Trung ương quy định, người đi thực hiện kế hoạch hóa gia đình còn được hưởng chế độ khuyến khích của tỉnh như sau:

a) Đối với trường hợp đình sản:

- Chi bồi dưỡng cho người thực hiện đình sản là: 170.000 đồng/người;

- Kinh phí cho người vận động, thuyết phục người đi đình sản: 20.000 đồng/ca;

- Kinh phí kỹ thuật và quản lý: 6.000 đồng/ca;

b) Đối với trường hợp đặt dụng cụ tử cung:

- Kinh phí bồi dưỡng cho kíp thực hiện kỹ thuật: 6.000 đồng/ca;

- Kinh phí vận động, tổ chức thực hiện: 5.000 đồng/ca;

c) Những người đã thực hiện đặt dụng cụ tử cung, đình sản tại các cơ sở y tế Nhà nước mà bị vỡ kế hoạch thì được tạo điều kiện thuận lợi cho việc nạo thai, hút điều hòa kinh nguyệt, được hưởng các chế độ bảo hiểm hiện hành.

2. Kinh phí tỉnh chi hỗ trợ chênh lệch tiền thuốc và vật tư tiêu hao thực hiện Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục tại thời điểm thực hiện do trượt giá hoặc do thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp Trung ương không bổ sung kinh phí cho cơ quan thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

3. Đối với cán bộ làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở:

Hỗ trợ cộng tác viên hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở thôn, bon, buôn, tổ dân phố là: 70.000 đồng/người/tháng; ngoài mức hỗ trợ của tỉnh, cộng tác viên được hưởng các thù lao khác theo các Chương trình Dự án Trung ương và địa phương.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2009.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2009.

 

 

CHỦ TỊCH
K’Beo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND chính sách Dân số Kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông

            • 23/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực