Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2006/QH11, ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1324/TTr-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nhất bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 những dự án có nhu cầu bức xúc sau:

1. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh;

2. Dự án đường ĐT 781 đoạn từ cầu K13 đến ngã ba Suối Đá;

3. Công trình đường và cầu Tân Nam (thuộc dự án đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh căn cứ vào Nghị quyết để bố trí kế hoạch vốn thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/07/2012
        Ngày hiệu lực21/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh

            • 11/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực