Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu chi cuối 2013 Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TĂNG THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình 117/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 122/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau:

1. Tăng thu ngân sách địa phương (NSĐP) là: 1.018,215 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Nguồn ngân sách Trung ương (NSTW) thưởng vượt thu ngân sách năm 2012 là: 207,194 tỷ đồng.

- Nguồn NSTW bổ sung dự án tàu khách Côn Đảo là: 50,000 tỷ đồng.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng : 70,000 tỷ đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2012 (phần bổ sung) : 346,457 tỷ đồng.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2013 là : 344,564 tỷ đồng.

2. Tăng chi ngân sách địa phương là : 1.018,215 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (chiếm 58%) là : 591,054 tỷ đồng.

Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) : 433,954 tỷ đồng.

Trong đó: Dự án tàu khách Côn Đảo là : 50,000 tỷ đồng.

+ Thưởng vượt thu năm 2012 cho các Huyện là : 8,102 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác là : 78,998 tỷ đồng.

+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng) là: 70,000 tỷ đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên (chiếm 42% số tăng chi) là: 427,161 tỷ đồng.

Gồm:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 110,137 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 6,600 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp Y tế : 57,729 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình : 0,484 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 24,500 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ : 2,894 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 211,446 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi khác : 13,372 tỷ đồng.

3. Nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp lần thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2013
Ngày hiệu lực28/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu chi cuối 2013 Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu chi cuối 2013 Bà Rịa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Thanh Bình
        Ngày ban hành18/07/2013
        Ngày hiệu lực28/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu chi cuối 2013 Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăng thu chi cuối 2013 Bà Rịa

            • 18/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực