Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc giám định viên Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/NQ-HĐND

Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC CHO GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y, KỸ THUẬT HÌNH SỰ HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHHÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 01/8/2016 đến 03/8/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 14/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

- Giám định viên tư pháp: 1.200.000 đồng/người/tháng.

- Người giúp việc cho giám định viên tư pháp: 840.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 01/8/2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các s, ban, ngành Thành phố;
- VP HĐND TP, VP UBND TP; VP Đoàn ĐBQH HN;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các Q, H, TX thuộc TPHN;
- Cổng GTĐT TP, trang web HĐNDTP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc giám định viên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc giám định viên Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành01/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc giám định viên Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp người giúp việc giám định viên Hà Nội

            • 01/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực