Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2016 về thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2016 thành lập Sở Du lịch kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ KIỆN TOÀN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 19/TTg-TCCV ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1766/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng tham mưu quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Huế trên cơ sở tách chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế các quy định trước đây về thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu QH;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, VHTT&DL;
- Tổng Cục du lịch Việt Nam;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế;
- Công báo tỉnh, Báo TT Huế, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2016 thành lập Sở Du lịch kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2016 thành lập Sở Du lịch kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2016 thành lập Sở Du lịch kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2016 thành lập Sở Du lịch kiện toàn Sở Văn hóa Thể thao Huế

            • 08/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực