Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm hội thẩm toà án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND miễn nhiệm hội thẩm toà án thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004 - 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 15

- Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 4 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường;

- Xét tờ trình số 251/TATP ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố đề nghị miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố;

- Xét đơn xin từ nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Kiều Giang bà Phạm Thị Thu Hiền, bà Lương Thị Tuyết Mai, bà Tạ Thị Quang Nguyệt và ông Phạm Khắc Hưng;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Kiều Giang, bà Phạm Thị Thu Hiền, bà Lương Thị Tuyết Mai, bà Tạ Thị Quang Nguyệt và ông Phạm Khắc Hưng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Kiều Giang;

2. Bà Phạm Thị Thu Hiền;

3. Bà Lương Thị Tuyết Mai;

4. Bà Tạ Thị Quang Nguyệt;

5. Ông Phạm Khắc Hưng

được miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Điều 2: Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và các vị có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 05 tháng 5 năm 2009./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND miễn nhiệm hội thẩm toà án thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/NQ-HĐND miễn nhiệm hội thẩm toà án thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND miễn nhiệm hội thẩm toà án thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND miễn nhiệm hội thẩm toà án thành phố Hồ Chí Minh

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực