Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2009 về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND tổng biên chế sự nghiệp Hà Nam 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TỈNH HÀ NAM NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

(Ngày 14/7 và 15/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi thảo luận Tờ trình số 824/TTr-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2010 là: 11.747 chỉ tiêu. Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 9.043 chỉ tiêu biên chế.

- Sự nghiệp y tế: 1.958 chỉ tiêu biên chế.

- Sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 315 chỉ tiêu biên chế.

- Sự nghiệp khác: 431 chỉ tiêu biên chế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào số lượng biên chế được ghi tại Điều 1 và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để phân bổ chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định hiện hành.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực15/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND tổng biên chế sự nghiệp Hà Nam 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/NQ-HĐND tổng biên chế sự nghiệp Hà Nam 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực15/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND tổng biên chế sự nghiệp Hà Nam 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND tổng biên chế sự nghiệp Hà Nam 2010

            • 15/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực