Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND về mức thu các loại phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2003/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8

(Họp từ ngày 09/1/2003 đến 11/1/2003)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 06/TT-UB ngày 6/1/2003, thuyết trình của ban Kinh tế ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt Tờ trình 06/TT-UB ngày 6/1/2003 của UBND tỉnh về danh mục và mức thu các loại phí và tạm thời chưa thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 01/01/2003.

2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 1999 - 2004 thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 11/1/2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Để báo cáo)
- Chính phủ (Để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy (Để báo cáo)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Lưu VT, Tổ chuyên viên HĐ

T/M HĐND TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH

Bùi Sỹ Tiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2003
Ngày hiệu lực11/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2006
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Sỹ Tiếu
        Ngày ban hành11/01/2003
        Ngày hiệu lực11/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2006
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí Thái Bình

            • 11/01/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực