Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã, phường, thị trấn do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã phường thị trấn Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2005/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI NHÂN VIÊN KHUYẾN NÔNG CẤP XÃ, PHƯỜNG , THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;

 Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-UB ngày 05/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về đề án xây dựng mạng lưới khuyến nông cấp xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mỗi xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong tỉnh có 01 nhân viên khuyến nông để làm nhiệm vụ khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư - khuyến công. Nhân viên khuyến nông cấp xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên khuyến nông cấp xã được cân đối trong ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đ­ược Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 20/7/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội Vụ;
- TTr Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thường trực HĐND &
 UBND các huyện, thị xã;
- CPVP
- Lưu VT,PTH. k/11.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực01/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã phường thị trấn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã phường thị trấn Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực01/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã phường thị trấn Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐND xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cấp xã phường thị trấn Ninh Bình

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực