Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ


TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Đak pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM, TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 CỦA HUYỆN ĐAK PƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Công văn số 28/CV-TNMT ngày 09/01/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ ; Báo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp
;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn kế hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo nội dung Tờ trình số 04/TT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND huyện Đak Pơ.

Điều 2. Giao cho tách nhiệm cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục, thông qua Sở tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo quy định

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Châu Dích

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực20/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýChâu Dích
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực20/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ

            • 13/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực