Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND điều chỉnh phương án thu và mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long do tỉnh Bình Phước ban hành

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN THU VÀ MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ DỰ ÁN B.O.T NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT 741, ĐOẠN ĐỒNG XOÀI - PHƯỚC LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 20/6/2007; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-KTNS ngày 02/7/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi phương án thu và điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long như sau:

1. Thay đổi phương án thu: Tách riêng 2 trạm thu phí đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long với vé của trạm nào chỉ được lưu thông qua trạm đó.

2. Giá vé cho từng loại phương tiện qua từng trạm thu phí như sau:

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỆNH GIÁ

Vé lượt (đ/vé)

Vé tháng (đ/vé)

Vé quý (đ/vé)

1

Xe bông sen, xe công nông, máy kéo, xe lam

3.000

80.000

220.000

2

Xe dưới 16 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

10.000

300.000

800.000

3

Xe từ 16 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

15.000

450.000

1.200.000

4

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

20.000

600.000

1.800.000

5

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và các xe chở hàng bằng container 20 feet

40.000

1.200.000

3.200.000

6

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và các xe chở hàng bằng container 40 feet

60.000

1.800.000

5.000.000

Điều 2. Phương án thu và mức thu phí trên đây được thực hiện trong 5 năm (2007 - 2012). Sau thời gian trên, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và chấn chỉnh việc thu phí của Công ty cổ phần kinh doanh B.O.T ĐT 741 để đảm bảo thu đúng quy định; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND mức thu phí sử bộ đường ĐT 741 Đồng Xoài Phước Long