Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 quận Thủ Đức

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quyết toán ngân sách 2006 quận Thủ Đức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Thủ Đức, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
KHÓA III KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách quận năm 2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về quyết toán ngân sách năm 2006; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Thủ Đức năm 2006 như sau:

1. Về thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 312.966 triệu đồng, đạt 136%, so dự toán và tăng 19,60% so cùng kỳ năm trước, đạt 136% chỉ tiêu dự toán thu pháp lệnh do thành phố giao.

- Quyết toán thu ngân sách quận năm 2006 tổng thu ngân sách quận là 229.663 triệu đồng, đạt 117% dự toán năm, tăng 21% so cùng kỳ, nếu phần loại trừ ghi thu thì đạt 113% dự toán thành phố giao (có báo cáo chi tiết kèm theo).

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2006 là 240.432 triệu đồng, đạt 118% dự toán thành phố giao, trong đó chi ngân sách quận là 225.365 triệu đồng, đạt 114% dự toán năm và chi ngân sách phường là 49.928 triệu đồng, đạt 285% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư sửa chữa lớn là 87.139 triệu đồng, đạt 106% dự toán năm 2006; chi quản lý, chi thường xuyên là 136.982 triệu đồng, đạt 115% dự toán thành phố giao, chi chuyển nguồn 5419 triệu đồng, ghi chi 10.891 triệu đồng.

3. Về kết dư ngân sách:

- Tổng kết dư ngân sách địa phương (quận + phường) 5.801 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách quận: 4.297 triệu đồng.

+ Ngân sách 12 phường: 1.504 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức:

1. Thực hiện công khai ngân sách theo quy định, rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi.

2. Xây dựng phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2006 để thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức năm 2007 và gửi báo cáo quyết toán ngân sách cho Sở Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hữu Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quyết toán ngân sách 2006 quận Thủ Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quyết toán ngân sách 2006 quận Thủ Đức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hữu Thành
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quyết toán ngân sách 2006 quận Thủ Đức

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quyết toán ngân sách 2006 quận Thủ Đức

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực