Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN 10 NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 10191/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua Tờ trình về điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007

1. Chấp thuận với điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 tháng cuối năm 2007 là 14, 347 tỷ đồng.

2. Đồng ý với kết quả về thực hiện thu - chi ngân sách năm 2007 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện cả năm là 565,663 tỷ đồng, đạt 107,62% so với dự toán, tăng 35,00% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách quận (nếu không tính kết dư) ước thực hiện cả năm là 247,761 tỷ đồng, đạt 135,18% so với dự toán, tăng 10,15% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện cả năm là 212,988 tỷ đồng, đạt 116,21% so với dự toán, bằng 101,72% so với cùng kỳ.

- Ước kết dư ngân sách quận là 60,899 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2007 kinh tế xã hội của quận vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2007 được quận - phường tập trung chỉ đạo và điều hành nên công tác thu ngân sách đều vượt so với dự toán, công tác chi ngân sách được thực hiện đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển; cân đối thu - chi ngân sách ước có kết dư đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của quận đã đề ra.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 tán thành và thông qua phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 như sau:

- Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2008 trên địa bàn là 690,300 tỷ đồng, tăng 31,34% so với dự toán năm 2007, tăng 22,03% so với ước thực hiện năm 2007.

- Dự toán tổng thu ngân sách quận là 165,070 tỷ đồng (không tính thu kết dư năm trước), đạt 90,07% so với dự toán năm 2007, bằng 81,71% so với ước thực hiện năm 2007.

- Dự toán tổng chi ngân sách quận là 203,570 tỷ đồng, tăng 11,07% so với dự toán năm 2007, tăng 8,94% so với ước thực hiện năm 2007.

Điều 3. Thống nhất với các nguyên tắc, nhiệm vụ thu - chi và dự kiến mức phân bổ cho các lĩnh vực, các đơn vị và 15 phường năm 2008. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách:

1. Ủy ban nhân dân quận 10 chú ý:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị và 15 phường theo đúng quy định.

- Thực hiện ổn định ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu; đẩy mạnh các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2008.

- Đảm bảo phân bổ chi theo yêu cầu trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên chi cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, các dự án mang tính cấp bách theo nhu cầu của địa phương, khắc phục chi vượt dự toán ngân sách.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chỉ đạo các cơ quan ban ngành quận và Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai giao dự toán thu - chi ngân sách 2008 đến từng đơn vị trước ngày 30 tháng 12 năm 2007.

2. Hội đồng nhân dân 15 phường triệu tập kỳ họp để đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và quyết định dự toán ngân sách năm 2008 đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX, kỳ họp thứ 14 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận, 15 phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2008 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008

            • 20/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực