Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) quận 12


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 12
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 12 tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2008 về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006 - 2010 của quận 12; Báo cáo số 10/BCTT-KTXH ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 12 về việc thẩm tra quy hoạch sử dụng đất đến 2010, định hướng 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006 - 2010 của quận 12; qua ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Ủy ban nhân dân quận 12,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 12 nhất trí thông qua Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12 về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân quận 12 hoàn thiện tài liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo luật định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân quận 12 tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Đồ án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 12” được duyệt; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng nhân dân quận.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, hai Ban Hội đồng nhân dân quận, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm giám sát, theo dõi và đôn đốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 12 khóa III, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chúm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) quận 12
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chúm
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực16/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) quận 12

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) quận 12

            • 09/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực