Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2015/NQ-HĐND quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 1831/TTr-UBND ngày 16/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong tỉnh Trà Vinh; cụ thể như sau:  

1. Mức thu:

- Cấp mới giấy phép lao động : 400.000 đồng /1 giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động : 300.000 đồng/1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép lao động : 200.000 đồng/ 1 giấy phép.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

Cơ quan thu lệ phí được trích lại 50% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi thực hiện cho công tác thu lệ phí (theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí), 50% còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10/7/2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí cấp giấy phép lao động Trà Vinh