Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 895/TTr-UBND ngày 08/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 08/BC-KTNS ngày 29 tháng 5 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (có danh mục dự án đầu tư kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện phải tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 06 tháng 5 năm 2010.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2010 của HĐND tỉnh Đăk Nông)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích SD đất (ha)

1. Nhóm dự án kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu đô thị mới:

1

Hạ tầng khu dân cư số 6, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

7,50

2

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới phía Đông, đô thị Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa

115,00

3

Dự án khu đô thị số 1, thuộc khu đô thị phía Tây hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 4, 5, 6, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

40,24

4

Dự án Khu đô thị mới số 2 thuộc khu hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 7, 8, 9, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

36,95

5

Dự án Khu đô thị mới số 3 thuộc khu hồ Trung tâm, thị xã Gia Nghĩa

Tổ dân phố 2, 3, 4, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

33,15

2. Nhóm dư án kinh doanh nhà ở, bất động sản:

6

Đầu tư kinh doanh nhà cho người thu nhập thấp

Trung tâm hành chính tỉnh, khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa

5,70

7

Tổ hợp cao ốc văn phòng - thương mại (Lakeview compex Dak Nong)

Khu nhà công vụ, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

4,40

3. Nhóm dự án thương mại, dịch vụ, du lịch:

 

8

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ, khu vực Sân bay Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

44,68

9

Khu vui chơi giải trí Hồ Thiên Nga

Tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

19,00

Tổng cộng:

196,28

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2010
Ngày hiệu lực16/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýK’ Beo
       Ngày ban hành06/05/2010
       Ngày hiệu lực16/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND danh mục dự án đầu tư sử dụng đất Đăk Nông