Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND mức thu sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ VI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 741/TTr-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông “V/v đề nghị ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Stt

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

Các phường và thị trấn

Các xã

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

60.000

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

110.000

100.000

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí

Cơ quan thu phí tại các phường, thị trấn được để lại 10% số phí thu được; các xã được để lại 20% số phí thu được để trang trải công tác tổ chức thu phí, phần phí thu được còn lại thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ VI thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực22/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành12/03/2013
        Ngày hiệu lực22/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô Đắk Lắk