Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 731/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ

Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quyết định luân chuyển giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

2. Chính sách hỗ trợ luân chuyển

a) Mức hỗ trợ luân chuyển: 3.000.000 đồng/người. Mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần.

b) Mức hỗ trợ đi lại:

Tính theo khoảng cách từ nơi ở trước khi luân chuyển (nơi thường trú, tạm trú) đến cơ quan công tác mới với khoảng cách như sau:

- Dưới 06 km được hỗ trợ: 300.000 đồng/tháng/người.

- Từ 06 km đến dưới 15 km được hỗ trợ: 500.000 đồng/tháng/người.

- Từ 15 km đến dưới 30 km được hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng/người.

- Từ 30 km trở lên được hỗ trợ: 1.200.000 đồng/tháng/người.

c) Riêng đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là nữ: Được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng/người.

3. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí đào tạo của tỉnh).

4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực20/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực20/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển Tây Ninh

            • 10/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực