Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2020.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, TÒA ÁN NHÂN DÂN, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 273/BC-HĐND-KTNS ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

1. Mức hỗ trợ: 680.000.000 đồng/năm/ngành (bao gồm cả đơn vị cấp thành phố và quận, huyện), kể từ năm 2015.

2. Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân như: Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị làm việc; kinh phí xét xử (thực hiện quyền công tố) các vụ án điểm, vụ án lớn; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kinh phí phòng chống tội phạm, ma túy mại dâm và hỗ trợ một số hoạt động khác của ngành.

b) Hỗ trợ hoạt động của cơ quan Tòa án nhân dân như: Kinh phí sửa chữa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc; kinh phí xét xử và xét xử lưu động; kinh phí tập huấn hội thẩm nhân dân; kinh phí phòng chống tội phạm, ma túy mại dâm và hỗ trợ một số hoạt động khác của ngành.

c) Hỗ trợ hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự như: Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị làm việc; hoạt động cưỡng chế thi hành án, các vụ án tồn đọng, án lớn, án điểm phức tạp kéo dài; kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức và hỗ trợ một số hoạt động khác của ngành.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ phải đảm bảo theo đúng mục đích và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố, quận, huyện; đồng thời, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2020
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động Viện kiểm sát Tòa án nhân dân Cần Thơ