Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2855/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc xin thông qua Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và nghe ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre như sau:

1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực:

a) Giao thông gồm: Cầu, cảng biển, cảng sông;

b) Công nghiệp điện;

c) Hoá chất, phân bón, xi măng;

d) Khai thác, chế biến khoáng sản;

đ) Xây dựng khu nhà ở.

2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực:

a) Giao thông, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Thuỷ lợi;

c) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;

d) Kỹ thuật điện;

đ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

e) Hoá dược;

g) Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

h) Công trình cơ khí;

i) Bưu chính, viễn thông.

3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực:

a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;

b) Khu bảo tồn thiên nhiên;

c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

d) Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực:

a) Y tế, văn hoá, giáo dục;

b) Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình;

c) Kho tàng;

d) Du lịch, thể dục thể thao;

đ) Xây dựng dân dụng, trừ dự án xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các chương trình, dự án theo quy định.

2. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C do địa phương quản lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Bến Tre

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực