Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VI - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Tờ trình số 2891/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 là 28.415 biên chế, tăng 1.013 biên chế, bao gồm:

1. Biên chế viên chức sự nghiệp là 27.573 biên chế, trong đó:

- Năm 2012 chuyển sang: 26.611 biên chế.

- Năm 2013 tăng thêm: 962 biên chế.

2. Biên chế viên chức hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 842 biên chế, trong đó:

- Năm 2012 chuyển sang: 791 biên chế.

- Năm 2013 tăng thêm: 51 biên chế.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ cụ thể chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp phát sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực11/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành11/07/2012
        Ngày hiệu lực11/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2012 tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

         • 11/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực