Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2016 về quy định số lượng Ban và số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/NQ-HĐND quy định số lượng Ban thành viên cơ cấu Ban Hội đồng nhân dân Vĩnh Long 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG BAN VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN, CƠ CẤU THÀNH PHẦN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đề nghị quyết định số lượng Ban và số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Số lượng Ban và số lượng thành viên Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập 03 Ban gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế.

2. Số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

a) Ban Kinh tế - Ngân sách: Có 09 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 06 uỷ viên; Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

b) Ban Văn hoá - Xã hội: Có 09 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 06 uỷ viên; Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

c) Ban Pháp chế: Có 07 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 04 uỷ viên; Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp lần thứ 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/NQ-HĐND quy định số lượng Ban thành viên cơ cấu Ban Hội đồng nhân dân Vĩnh Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/NQ-HĐND quy định số lượng Ban thành viên cơ cấu Ban Hội đồng nhân dân Vĩnh Long 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/NQ-HĐND quy định số lượng Ban thành viên cơ cấu Ban Hội đồng nhân dân Vĩnh Long 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/NQ-HĐND quy định số lượng Ban thành viên cơ cấu Ban Hội đồng nhân dân Vĩnh Long 2016

            • 20/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực