Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND về Chương trình Dân số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2006 - 2010

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND Dân số kế hoạch hóa gia đình Sóc Trăng 2009 2010 và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04 /2005/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số, ngày 09/01/2003;

Căn cứ Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2001/CT-TTg ngày 04/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam 2001-2010;

Căn cứ Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 của Uỷ ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (nay là Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em);

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số 07/TTr-UBT ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình Dân số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2006 - 2010;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình Dân số tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2006 - 2010 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-UBT ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 75%;

Tỷ lệ phát triển dân số 1,25%;

Qui mô dân số toàn tỉnh 1.368.000 người;

Giảm tỷ lệ nạo phá thai dưới 5%;

Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 770 đến 800USD/năm;

Tuổi thọ bình quân: 71 tuổi;

Duy trì vững chắc mức giảm sinh để đạt mức sinh thay thế vào năm 2009 (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con);

Thực hiện tốt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, đến năm 2010 đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ngang bằng với các tỉnh trong khu vực.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em và các Sở ngành có liên quan phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện 6 tháng có sơ kết rút kinh nghiệm và thông báo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; cuối năm có tổng kết báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình Dân số đạt kết quả tốt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2005
Ngày hiệu lực30/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/07/2005
        Ngày hiệu lực30/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND Chương trình Dân số Sóc Trăng 2006 2010