Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak cơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị Quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006


TỈNH GIA LAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN ĐAK PƠ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ

KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 162/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2006
Sau khi xem xét Tờ trình số 06/TT-UBND ngày 03/01/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ về việc phân bổ vốn dầu tư xây dựng cơ bản năm 2006; Qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn dầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 theo nội dung Tờ trình số 06/TT-UBND ngày 03tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 2. Giao cho tách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện phân giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng, ban, các xã, các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/01/2006./.

 

                                    

CHỦ TỊCH 

Châu Dích

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực20/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 04/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị Quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị Quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýChâu Dích
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực20/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị Quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Nghị Quyết 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

            • 13/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực