Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí cho nông dân trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 04 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ THỦY LỢI PHÍ CHO NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí";
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2770/TTr-UBND ngày 27/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh "V/v đề nghị miễn thủy lợi phí cho nông dân trên địa bàn tỉnh"; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 29/6/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua:

1. Trích ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện để hỗ trợ việc thanh toán thủy lợi phí theo mức quy định hiện hành đối với các Hợp tác xã, hộ gia đình nông dân sử dụng nước từ các công trình thủy lợi của nhà nước vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/01/2007.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân hợp đồng sử dụng nước để làm dịch vụ từ các công trình thủy lợi ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp (Phục vụ công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí …) không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định này.

3. Kinh phí đảm bảo cho việc duy trì hoạt động từ năm 2008 trở đi do ngân sách địa phương thực hiện theo nguyên tắc sau: 03 Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi do ngân sách tỉnh đảm bảo; Các Trạm thủy nông, Tổ Hợp tác dùng nước và các hợp tác xã có dịch vụ thủy lợi để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ngân sách địa phương cân đối cho các huyện, thị xã, thành phố trong dự toán chi ngân sách.

4. Đối với diện tích đất canh tác chưa có công trình thủy lợi, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành nghiên cứu, khảo sát đề xuất cơ chế hỗ trợ thủy lợi cho phù hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp sau:

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định để thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04/7/2007.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- VP và các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VPHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quynh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực14/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Quynh
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực14/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND ngân sách hỗ trợ thủy lợi phí

            • 04/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực