Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ LẦN THỨ 8

(Ngày 26 và 27 tháng 07 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 431/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 431/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận Phú Nhuận. Trong đó:

- Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020:

1. Hội đồng nhân dân quận đồng ý những nhận định về công tác quản lý đất đai, tình hình sử dụng và biến động đất đai trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn từ 2000 - 2005. Lưu ý đến những hạn chế trong quản lý và tiềm năng sử dụng đất để có biện pháp khắc phục.

2. Đồng ý chọn phương án 1 là phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 theo hướng phát triển bền vững, cơ cấu sử dụng quỹ đất được bố trí hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất của các ngành, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận.

- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010):

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010). Định kỳ hàng năm có kiểm tra đánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

2. Phối hợp với các ngành chức năng cấp thành phố nghiên cứu điều chỉnh lộ giới một số đường và hẻm cho phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế ở địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận phải tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền, phổ biến công khai rộng rãi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Phú Nhuận trong cán bộ, công chức và nhân dân sau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, hai Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận

            • 27/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực