Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định chế độ chi tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/2010/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-KTNS ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay ban hành chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh, nội dung chi tiết như Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được kỳ họp thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2010
Ngày hiệu lực24/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Tuấn Minh
        Ngày ban hành14/07/2010
        Ngày hiệu lực24/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị