Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỪ NĂM 2010-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Đề án số 2445/ĐA-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 về việc quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Báo cáo bổ sung số 150/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

a) Xây dựng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội, địa lý và phong tục tập quán tại địa phương.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và quốc phòng.

c) Thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.

d) Chăm lo cho đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

đ) Thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Nội dung điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính:

a) Giai đoạn I (từ năm 2010 đến 2011):

- Thành lập xã mới trên cơ sở tách ra từ xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

- Mở rộng thị trấn Giồng Trôm trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm.

- Thành lập thị trấn trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tiên Thuỷ và xã Tiên Long, huyện Châu Thành.

- Thành lập thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Bắc trên cơ sở nguyên hiện trạng xã Phước Mỹ Trung với phần điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách và xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc.

b) Giai đoạn II (từ năm 2012 đến 2013):

- Mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Mỹ Thành và xã Hữu Định, huyện Châu Thành.

- Thành lập xã mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Phú và xã Tiên Long, huyện Châu Thành.

- Thành lập thị trấn trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã An Thuỷ, xã An Hoà Tây và xã Tân Thuỷ, huyện Ba Tri.

c) Giai đoạn III (từ năm 2014 đến 2020):

- Thành lập 03 phường thuộc thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Bình Phú, xã Mỹ Thạnh An, xã Phú Nhuận, một phần của xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre.

- Điều chỉnh địa giới hành chính xã Mỹ Thành, xã Sơn Đông và xã Sơn Hoà.

- Thành lập 03 xã:

+ Trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Thới và xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách.

+ Trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.

+ Trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Bình và xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

- Thành lập 08 thị trấn gồm:

+ 02 thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Nam trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã An Thạnh và xã Hương Mỹ.

+ 01 thị trấn thuộc huyện Chợ Lách trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Thành và xã Long Thới.

+ 01 thị trấn thuộc huyện Ba Tri trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Xuân.

+ 02 thị trấn thuộc huyện Bình Đại trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hưng, xã Phú Thuận, xã Lộc Thuận và xã Định Trung.

+ 01 thị trấn thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Giao Long và một phần xã Quới Sơn.

+ 01 thị trấn thuộc huyện Giồng Trôm trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Mỹ Thạnh, xã Phong Nẫm và xã Lương Hoà.

- Điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Thạnh Phú: tách 04 xã, gồm: Đại Điền, Tân Phong, Phú Khánh, Thới Thạnh nhập vào huyện Mỏ Cày Nam, đồng thời thành lập thị xã mới.

- Thành lập thị xã trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các xã: An Đức, An Bình Tây, Vĩnh An, An Hoà Tây, thị trấn mới (do điều chỉnh địa giới hành chính xã An Thuỷ, xã An Hoà Tây và xã Tân Thuỷ), thị trấn Ba Tri, Tân Thuỷ, Vĩnh Hoà và An Hiệp, huyện Ba Tri.

- Thành lập thị xã mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các xã: Bình Thắng, Thạnh Trị, thị trấn Bình Đại, Đại Hoà Lộc, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận và một phần của xã Bình Thới, huyện Bình Đại.

- Mở rộng diện tích huyện Mỏ Cày Bắc trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách.

- Mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính một phần của xã Hữu Định, huyện Châu Thành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết theo đúng quy trình về xác định địa giới hành chính. Về tên gọi, tạm lấy tên đã nêu trong đề án làm cơ sở tổ chức lấy ý kiến, sau đó xác định tên gọi chính thức của các đơn vị hành chính mới. Trong quá trình thực hiện nếu có những yếu tố mới có thể điều chỉnh cần thiết cho phù hợp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2010
Ngày hiệu lực06/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành27/07/2010
        Ngày hiệu lực06/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính Bến Tre

            • 27/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực