Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND về cấp vốn điều lệ cho quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cấp vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu là 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng). Nguồn cấp vốn: Từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh được sử dụng theo phân cấp và các nguồn tài chính nhà nước hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh hàng năm được sử dụng theo phân cấp và các nguồn tài chính nhà nước hợp pháp khác, chủ động cấp vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu đến khi đủ 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng); chỉ đạo tổ chức, thực hiện các bước theo quy định của pháp luật đảm bảo Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu chính thức đi vào hoạt động.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực29/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Hùng
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực29/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu

            • 19/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực