Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TĂNG MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHU DÂN CƯ HUYỆN CÔN ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo; Báo cáo thẩm tra số 121/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo, cụ thể như sau:

1. Nâng mức phụ cấp từ 1,0 lên 1,7 cho các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư (theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Nâng mức phụ cấp từ 0,6 lên 1,3 cho các chức danh: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khu, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh theo Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Nâng mức phụ cấp cho công an viên và khu đội trưởng từ 1,0 lên 1,7.

4. Nâng kinh phí hoạt động khu dân cư huyện Côn Đảo từ 10.000.000 đồng/năm lên 15.000.000 đồng/năm.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2013
Ngày hiệu lực28/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo Bà Rịa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Thanh Bình
        Ngày ban hành18/07/2013
        Ngày hiệu lực28/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo Bà Rịa

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cho cán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo Bà Rịa

         • 18/07/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/07/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực