Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú và thị trấn Giồng Trôm do Tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THẠNH PHÚ VÀ THỊ TRẤN GIỒNG TRÔM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2530/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú và thị trấn Giồng Trôm;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 10 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú như sau:

STT

Tên đường

Vị trí

01

30 tháng 10

Từ cầu ấp 7 đến Đài Viễn thông

02

Nguyễn Thị Định

Từ Đài Viễn thông đến ngã tư Xí nghiệp nước đá

03

Đồng Văn Dẫn

Từ ngã tư Bà Cẩu đến tiệm thuốc tây chị Nương

04

Trần Thị Tiết

Từ ngã ba Liên đoàn Lao động (cũ) đến cầu rạch Giồng Miễu

05

Trần Văn Tư

Từ ngã tư bến xe đến cầu Cống Đá

06

Nguyễn Thanh Tân

Đường giữa ấp 5: Từ quán Nam Phát (cũ) đến nhà Ba Đệ

07

Huỳnh Ngọc Trứ

Từ ngã ba vào trường Tiểu học đến Thất Cao đài giáp xã Bình Thạnh

08

Giồng Dầu

Từ ngã tư bến xe đến nhà ông Nguyễn Văn Ớt

09

Lê Văn Vàng

Từ nhà máy nước đá đến nhà Ba Xinh

10

Dương Văn Dương

Từ cổng Miễu Bà đến nhà máy nước đá

Điều 2. Đặt tên 13 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Giồng Trôm như sau:

STT

Tên đường

Vị trí

01

Nguyễn Thị Định

Từ vòng xoay tuyến tránh (ấp 5A) đến ngã ba đường huyện 10

02

3 tháng 2

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến tuyến tránh

03

Tán Kế

Từ trụ sở Điện lực (cũ) đến kênh ngang Lò Nhuộm

04

Bình Tiên

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến tuyến tránh

05

Lãnh Binh Thăng

Từ trước chùa Huệ Quang đến cầu Hậu Cứ

06

Bến Miễu

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến tuyến tránh

07

Hoàng Lam

Từ giáp tuyến tránh (ấp 6) đến lộ Bình Tiên

08

Đồng Khởi

Từ giáp tuyến tránh đến đường tỉnh 885 (cũ)

09

Phan Văn Trị

Từ giáp đường huyện 10 đến Quảng trường

10

Đồng Văn Cống

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến vòng xoay (xã Bình Thành)

11

2 tháng 9

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến trụ sở Công an thị trấn cũ (cuối nhà lồng chợ)

12

19 tháng 5

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến chợ thịt chợ Giồng Trôm

13

30 tháng 4

Từ giáp đường tỉnh 885 (cũ) đến chợ rau chợ Giồng Trôm

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú Bến Tre
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Võ Thành Hạo
Ngày ban hành 08/07/2015
Ngày hiệu lực 18/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú Bến Tre

  • 08/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực