Nghị quyết 04/NQ-CP

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước giữa Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) VỀ CÁC CHUYẾN BAY GIỮA VÀ QUA LÃNH THỔ HAI NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 16639/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước ký chính thức ngày 16 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3).NL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/NQ-CP duyệt Hiệp định chuyến bay qua lãnh thổ Việt Nam Ả rập thống nhất 2016

            • 15/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực