Nghị quyết 04/NQ-CP

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 4578/TTr-BNG-LS ngày 12 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ”, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 09 năm 2012.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định nêu trên có hiệu lực.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2013
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/01/2013
        Ngày hiệu lực07/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang

            • 07/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực